05
02 2014
2159

Proiectul legii privind modificarea și completarea articolului 103 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997

Nota informativă privind modificarea şi completarea articolului 103 din Codul fiscal nr.1163-ХIII din 24 aprilie 1997 Actualmente, agricultura este una din activităţile preponderente din ţară, care urmează să contribuie la ridicarea nivelului de viaţă în sectorul rural şi nu numai, precum şi la majorarea încasărilor la bugetul de stat prin promovarea culturilor cu valoare adăugată înaltă. Producerea culturilor cu valoare adăugată înaltă presupune investiţii în sectorul agrar efectuate de către producătorii agricoli, iar statul urmează să promoveze politici de dezvoltare a acestuia, inclusiv prin acordarea facilităţilor fiscale. In conformitate cu ultimele modificări ale art.103 din Codul fiscal, producătorii agricoli beneficiază de scutire la TVA pentru tractoare şi tehnica agricolă de la poziţiile tarifare indicate la p.28 al acestuia. Totodată, norma poate fi aplicată doar în cazurile, în care agenţii economici nu vor comercializa, transmite în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar mărfurile date pe parcursul a 3 ani din data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii fiscale. Deoarece aplicarea normei este restricţionată, odată cu intrarea ei în vigoare, vor beneficia de facilitatea respectivă doar agenţii economici importatori de mărfuri în scopuri de asigurare tehnică a întreprinderii respective. Este de menţionat faptul că, pentru producătorii agricoli mici, această normă este dificil de a fi aplicată. Astfel, consider că, majoritatea producătorilor agricoli nu vor putea beneficia de facilitatea fiscală în cauză, din care motiv consider oportună excluderea alineatului al doilea de la punctul 28) al art.103 din Codul fiscal. Pe obţinerea rezultatelor sectorului agrar putem conta, asigurînd în continuare majorarea suprafeţelor irigate, (n acest sens, facilitarea accesului producătorilor agricoli la echipamentele de irigare este destul de important şi primordial. Reieşind din acestea, consider oportun de a scuti de taxa pe valoarea adăugată aparatele de stropit, utilizate pentru agricultură şi prevăzute în Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova la poziţia tarifară 8424 81 100. Astfel, propun o nouă redacţie pentru p.28 al art.103 din Codul fiscal cu următorul conţinut : „28) tractoarele agricole de la poziţia tarifară 8701 90 şi tehnica agricolă de la poziţiile tarifare 8424 81 100, 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353 şi 843359, 8436, 8437".

Ion BALAST Deputat al Parlamentului

Anexe: Proiectul de lege Проект закона

via www.parlament.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.