22
09 2014
1440

Proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 83 din 7 iulie 2011

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 83 din 7 iulie 2011

Necesitatea elaborării proiectului de ordin „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilorla Ordinulnr. 83 din 7 iulie 2011 cu privire la aprobarea Programului de examinare pentru conferirea calităţii de auditor pentru auditul general” este generată de prevederile pct. 33 al Regulamentului cu privire la certificarea auditorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007 care prevede, că conţinutul Programului de examinare se reexaminează periodic, ţinîndu-se cont de modificările şi completările operate în actele legislative şi normative.

Astfel, scopul de bază al iniţierii prezentului proiect este ajustarea prevederilor Programului de examinare pentru conferirea calităţii de auditor pentru auditul general

Fişiere

Ordin

Fişiere suplimentare

Nota informativă

Persoane responsabile

Vizir Ala,
tel. 022-26-27-60,
e-mail: ala.vizir@mf.gov.md

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.