20
02 2019
1727

Acordarea tichetelor de masă angajaților care muncesc în tură

Sunt angajat în calitate de paznic cu regimul de muncă 24 peste 48 ore la o întreprindere care oferă angajaților tichete de masă. Mie mi se oferă doar 10 tichete lunar, motivând că acestea sunt oferite pentru zilele efectiv lucrate. Este corect că nu se ține cont de numărul total al orelor în care sunt prezent la muncă? Conform art. 11 din Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichete de masa, “numărul tichetelor de masă de care poate să beneficieze un salariat pe parcursul unei luni calendaristice nu trebuie sa depașească numărul de zile efectiv lucrate de către salariat la locul de muncă de bază în luna precedentă celei de acordare a tichetelor, în condițiile prevederilor contractuale.” Pe de altă parte, conform art. 12 din Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichete de masa, “pentru persoanele care lucrează în ture, numărul total al tichetelor de masă pe suport de hârtie acordate pe parcursul lunii, trebuie să fie egal cu numărul total de ore lucrate pe parcursul lunii precedente împărțit la opt, rotunjit la număr întreg conform regulilor matematice…” Deasemenea, în Registrul de evidentă a tichetelor eliberate salariaților, anexă la Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichete de masă, sunt prevazute 2 coloane diferite pentru “Numărul tichetelor acordate” și “Numărul de zile lucrate efectiv în luna precedentă pentru care se acordă tichetele de masă”, din care se presupune că pot exista diferențe intre numărul tichetelor acordate și numărul de zile lucrate efectiv. Având în vedere cele menționate mai sus, în opinia noastră, angajatorul poate decide printr-un regulament intern modalitatea de calcul a numărului de tichete de masă acordate salariaților, o decizie finală în acest sens putând fi adoptată.

2 comentariu

avatar
In baza situatiei descrise in inrebarea la acest articol, cind angajatul unei intreprindere are drept la 30 de tichete de masa pentru o luna ( conform art. 12 din Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichete de masa: (24 ore :8 ore)*10 zile = 30 tichete), dar prin Regulament intern al intreprinderii angajatorul decide alta modalitate de calcul, in baza cării angajatul va primi numai 10 tichete de masa, vor aparea care-va consecinte fiscale si pentru intreprindere si pentru angajat? Si mai exact: tichete de masa acordate lunar conform deciziei intreprinderii in cantitate mai mica decit se stabileste prin Legea cu privire la tichete de masa si Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichete de masa vor corespunde cheltuielilor deducibile pentru intreprindere in baza art 24(191), si vor fi considerate sursele de venit neimpozabile pentru angajatii conform art 20, лит. d6?
avatar
Bună ziua! Cu un răspuns la întrebarea DVS vom reveni în curând! Vă mulțumim pentru că ne urmăriți
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.