19
07 2018
1425

Oferirea tichetelor de masă pentru salariaţii ce muncesc doar 6 ore pe zi

Angajaţii la întreprinderea noatră sunt transferaţi la programul de 6 ore lucrătoare pe zi. În aceste condiţii se păstrează dreptul la primirea tichetelor de masă? Atât în cazul tichetelor de masă pe suport de hârtie cât şi în cazul tichetelor de masă pe suport electronic, se pastrează dreptul de primire a tichetelor de masă pentru salariatii cu program de lucru de 6 ore pe zi. Conform articolului nr. 2 din Legea 166/21.09.2017 cu privire la tichetele de masă: Loc de muncă de bază: loc de muncă al salariatului unde durata normală a timpului de muncă constituie nu mai puţin de 6 ore pe zi. În cazul în care salariatul lucrează pentru diferiţi angajatori acelaşi număr de ore, locul de muncă de bază se stabileşte individual de către salariat, cu anunţarea angajatorului, dar nu mai des decat o dată pe lună. Zi lucratoare – zi in care durata normală a timpului de muncă constituie, în baza contractului de muncă încheiat între salariat si angajator, nu mai puţin de 4 ore. Conform articolului 5: (1) Numarul total al tichetelor de masa pe suport de hartie acordate salariatului pe parcursul lunii trebuie sa fie egal cu numarul zilelor lucrate efectiv de acesta pe parcursul lunii precedente. (2) Valoarea totala a tichetelor de masa pe suport electronic transferata pe cardul de plata al salariatului trebuie sa fie egala cu numarul zilelor lucrate efectiv de acesta pe parcursul lunii precedente inmultit cu valoarea nominala a tichetului acordat salariatului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.