Diverse

Creşte profitul unei companii în urma implementării unui sistem de management al calităţii?

De ani buni, numeroase întreprinderi din cele mai diverse domenii introduc şi certifică sisteme de management al calităţii, de obicei pe baza standardului DIN EN ISO 9000:2008. Dar oare astfel calitatea întreprinderii respective a fost îmbunătăţită? Nu putem contesta o îmbunătăţire parţială. Se constată progrese importante în modul de abordare, mai sistematic, al defectelor. Însă aici dorim să punem o întrebare mai provocatoare: implementarea unui sistem de management al calităţii sporeşte succesul întreprinderii? Se îmbunătăţeşte situaţia financiară, creşte profitul? În mod cert, o astfel de situaţie este excepţia. Oare care este cauza? Multe întreprinderi îşi expun politica de calitate, stabilesc obiectivele de calitate şi trasează procesele. Se îndeplinesc toate cerinţele prescrise de diferitele norme sau standarde. Însă cu toate acestea, succesul întârzie să apară. Oare din cauză că standardizarea, ca şi principiu, nu e bună, sau certificarea este de prisos? Problema este că la implementarea SMC, nu se ţine cont de raportarea acestora la realitatea prezentă în firmă. Respectarea prea rigidă a normelor şi prevederilor este adeseori o piedică în aplicarea soluţiilor de bun simţ şi a manifestării libere a spiritului anteprenorial în materie de management al calităţii. Astfel, politica de calitate constă de obicei în afirmaţii declarative privind obţinerea unei calităţi superioare, fiind focusată pe client. Lipseşte însă o abordare care are în vedere dezvoltarea de perspectivă a întreprinderii. În această privinţă, standardele nu impun cerinţe univoce, neexistînd prin urmare îndrumări explicite privind viziunea asupra viitorului întreprinderii. O omisiune regretabilă – deoarece aici se ratează o serie de oportunităţi. Nici obiectivele privind calitatea nu sunt orientate corespunzător, ne mai vorbind de procesele întreprinderii. Este acesta un motiv pentru renunţarea la implementarea SMC? Nicidecum – succesul depinde doar de modul inteligent de aplicare a acestora. Formularea precisă a problemei de către decidenţii din cadrul unei întreprinderi, şi anume „Care este beneficiul pentru întreprinderea mea?“ sau „Cum utilizez acest sistem conform scopurilor mele?“, în loc de „Când vom deţine certificarea?“, va orienta aplicarea SMC în direcţia dorită. A nu pierde niciodată din vedere acest deziderat, reprezintă o condiţie indispensabilă pentru contribuţia esenţială a managementului de calitate la succesul anteprenorial. Werner Seeger

via | seeger-quality.ro

1689 vizualizări

Data publicării:

02 Februarie /2017 10:29

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

profit | companii | management | calitatea | succes

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon