14
04 2016
2829

Marca comercială și brandurile internaționale în Moldova

Tentația de a înregistra pe piața locală un brand cu renume internațional, este foarte mare pentru unii afaceriști moldoveni. Totuși după mai multe eșecuri în instanțele de judecată, aceste cazuri devin mai rare. Înregistrarea mărcii la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) îți oferă anumite drepturi, iar cel mai important este cel de a interzice terților să utilizeze semnul respectiv fără acordul tău. Marca este semnul utilizat de către un agent economic pentru a-și diferenția pe piață produsele și serviciile prestate de cele ale concurenților. Ea este protejată teritorial și în limita produselor și serviciilor pentru care a fost înregistrată. La înregistrarea mărcilor funcționează principiul primului venit. Cine primul a depus cerere la AGEPI pentru o anumită marcă, acela se consideră a fi primul posibil titular al acesteia, chiar dacă poate să nu fie primul utilizator pe piață. Înregistrarea și/sau utilizarea unei mărci comerciale, care este populară peste hotarele țării reprezintă o tentație pentru unii afaceriști, inclusiv cei din Republica Moldova. Ei speră să obțină beneficii din utilizarea unui brand cunoscut, dar de obicei mizează ca el să fie răscumpărat, atunci când compania respectivă va veni pe piața locală.Totuși persoanele respective se expun riscului ca acest brand să fie anulat sau chiar să primească o amendă. Experții din domeniu afirmă că se mizează pe faptul că reprezentanții companiei internaționale vor accepta să răscumpere brandul, în cazul când cheltuielile de judecată sunt mai mari. Totuși majoritatea companiilor cu renume internațional preferă să câștige procesul în instanță, descurajând acest fenomen. Când se anulează o marcă comercială

În cazul în când există o persoană ce consideră că o anumită înregistrare îi lezează drepturile, care sunt anterioare mărcii înregistrate, aceasta poate solicita anularea înregistrării mărcii în instanța de judecată. Unul din motivele de anulare este reaua-credință. În cazul în care marca se anulează aceasta nu are efecte din data de depozit, ca și cum nu ar fi existat. Conform prevederilor art. 21 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, marca se consideră ca fiind înregistrată cu rea-credinţă în cazul în care, la momentul depunerii cererii de înregistrare, solicitantul ştia sau putea şti că pe piaţa Republicii Moldova se utilizează o asemenea marcă, cu bună-credinţă, de către altă persoană, pentru produse şi/sau servicii identice sau similare cu cele pentru care marca a fost depusă spre înregistrare ori că sunt promovate sau se negociază promovarea/plasarea produselor şi/sau serviciilor identice sau similare cu cele pentru care marca a fost depusă spre înregistrare marcate cu o asemenea marcă, care este anterioară şi care beneficiază de protecţie şi se bucură de renume cel puţin într-un stat parte la Convenţia de la Paris pentru Protecția Proprietății Intelectuale sau la Acordul de instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului, iar prin utilizarea mărcii înregistrate se creează un risc de confuzie cu marca anterioară sau fără motive justificate se profită de renumele acesteia. În ultimii ani instanțele moldovenești au anulat mai multe mărci comerciale, constatând înregistrarea cu rea-credință. Iată cele mai răsunătoare cazuri: Facebook, Angry Birds, Jack Daniels, Faberlick, Perdue, Nici, Livestyles, Каркадэ, Odeon Tours, Coral Travel. Deciziile instanțelor au descurajat propagarea acestui fenomen. Potrivit datelor oferite de AGEPI, în 2015 au fost doar șase decizii de anulare a mărcilor comerciale din rea-credință, față de 25 în 2011.


via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.