Opinii

Cum poate legislația deveni mai previzibilă pentru cetățeni și business?

Schimbările legislative frecvente sunt o parte inerentă a unei perioade de tranziție în Republica Moldova; în același timp nu este normal pentru business și cetățeni să citească în Monitorul Oficial despre o modificare care intră în vigoare imediat, în momentul publicării. O asemenea abordare, cum este acum în Republica Moldova, nu permite asigurarea unei perioade de familiarizare cu noile cerințe, iar pentru mediul de afaceri nu permite planificarea, după caz, a resurselor financiare necesare. Intrarea în vigoare imediată ar trebui rezervată doar măsurilor excepționale, iar în majoritatea cazurilor se recomandă regula de intrare în vigoare peste 30 de zile de la data publicării. O bună practică europeană este și adoptarea unei noi legi acum, dar intrarea în vigoare a acesteia peste 6 luni sau peste 1 an. În cazul unor anumite pachete de legi sau hotărâri de Guvern, se recomandă și intrarea în vigoare graduală, pe etape – de ex. legea intră în vigoare peste 30 de zile din momentul publicării, excepție unele articole care pot intra în vigoare ulterior, de ex. peste 1 an. În același timp, se recomandă asigurarea unei frecvențe rezonabile de modificare a legilor, pentru că, în caz contrar, o țară cu o legislație care nu este suficient de previzibilă poate deveni neatractivă pentru investitori. Modificările legislative frecvente sau cu impact major pot deveni o problemă pentru mediul de afaceri, pentru că deseori implică planificarea unor resurse financiare sau umane suplimentare, sau re-planificarea celor existente într-un alt mod decât până la intrarea în vigoare. Astfel, intrarea în vigoare la o dată mai târzie decât momentul publicării permite un grad mai mare de certitudine în administrarea afacerilor; la fel data intrării în vigoare poate fi un bun subiect de negocieri în cazul unor reforme nepopulare pe termen scurt, dar necesare pe termen mediu și lung. Suplimentar, este cazul să menționat necesitatea aplicării mai bune a legii privind transparența în procesul decizional, care prevede necesitatea de a face public procesul de inițiere a lucrului la un document/ lege/ regulament în termen de maximum 15 zile lucrătoare. Reprezentanții societății civile au făcut frecvent declarații despre faptul că legea nu este respectată în toate cazurile, nu există prevederi care să asigure aplicarea acestei legi, și nici penalizări pentru instituțiile care nu au asigurat transparența. Atunci când procesul de modificări a cadrului regulatoriu nu este transparent și previzibil, acest fapt reduce posibilitățile societății civile și a asociațiilor de business de a contribui cu propuneri la îmbunătățirea unui document înainte de aprobare. Un dialog mai bun între Guvern, Parlament, societate civilă și mediul de afaceri - este important să aibă loc înainte de aprobarea finală a deciziilor, iar efectul pozitiv poate fi amplificat și mai mult atunci când se aplică intrarea în vigoare mult ulterioară publicării sau, după caz, eșalonată pe etape.

via www.expert-grup.org

author icon

Constanța Popescu

Instituții:

Expert-Grup

1442 vizualizări

Data publicării:

12 Noiembrie /2014 15:10

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

schimbări | legislativ | business | Monitorul Oficial | afaceri

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon