04
01 2017
1378

Despre condițiile de păstrate a prestației de îngrijire a copilului, atunci când părinţii îşi schimbă locul de muncă

Mai mulți beneficiari ai acestei alocaţii se confruntă cu o situaţie prevăzută în capitolul 3, alineatul 7 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii. Aceste confuzii apar deoarece ei cred că odată cu trecerea la un nou loc de muncă și-au pierdut dreptul la alocația pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului. Haideţi să vedem dacă anume aşa este! Iată că nu e așa. Dovadă sunt însăşi prevederile capitolului 3, alineatul 7 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002. În acest capitol se stipulează că alocația lunară pentru îngrijirea copilului va fi suspendată în cazul în care beneficiarul se angajează în mod independent, îşi lansează o afacere proprie sau îşi încheie activitatea până la expirarea concediului pentru îngrijirea copilului şi se angajează, în baza cererii la alt angajator, care, în corespundere cu legislaţia, îi va oferi alocaţia respectivă. Mai mult decât atât, în cazul în care beneficiarul indemnizației lunare pentru creșterea copilului se angajează într-o altă întreprindere, dreptul la prestație se suspendă, indiferent de durata zilei de lucru (integral sau parțial) și poate fi reluată odată cu acordarea concediului de maternitate. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că beneficiarul alocaţiei pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, nu poate avea dreptul de a primi această alocaţie, odată cu schimbarea locului de muncă. Aceasta înseamnă doar că, după expirarea lui, el nu poate primi prestația de la vechiul loc de muncă. Tot în capitolul menţionat este stipulat faptul că indemnizația lunară pentru creşterea şi îngrijirea copilului poate fi acordată şi suspendată în conformitate cu articolul 1 din prezentul capitol, în baza cererii, în cazul în care persoana întruneşte toate prevederile prevăzute de legislație şi cu condiția ca, copilul să fie cu vârsta de până la 3 / 1.5 ani. Astfel, în cazul în care beneficiarul se concediază pentru a se angaja la un loc de muncă, iar copilul încă nu a împlinit vârsta de 3 ani, atunci după încheierea contractului individual de muncă cu noul angajator va trebui să fie perfectat un concediu pentru îngrijirea copilului, dar în acelaşi timp, beneficiarul se poate angaja la muncă cu jumătate de normă. În acest caz el va avea dreptul să beneficieze atât de salariu, cât şi de alocaţia pentru creşterea copilului în vârstă de până la 3 ani.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.