15
09 2016
516

Expert CAPC: Proiectul legii cu privire la depozitarul central, necesită a fi revăzut

Respectarea principiilor transparenţei, participării şi responsabilizării va fi asigurată insuficient în cazul adoptării şi implementării proiectului legii cu privire la depozitarul central al valorilor mobiliare, propus de un grup de deputaţi.

O atare constatare au făcut experţii Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC), care au efectuat expertiza proiectului.

Expertul CAPC, Mariana Kalughin, a declarat că proiectul legii cu privire la depozitarul central al valorilor mobiliare necesită a fi revăzut în partea ce ţine de limbaj şi expresie juridică. La fel, necesită a fi revizuit conceptul proiectului în partea ce ţine de funcţiile de licenţiere, reglementare şi supraveghere a depozitarului central.

Atribuirea Băncii Naţionale a Moldovei a acestor funcţii, plasează Banca Naţională a Moldovei într-o stare permanentă de conflict de interese. Or, BNM, potrivit prevederilor proiectului, va fi unul din acţionarii depozitarului central. Mai mult, în perioada intermediară, BNM va deţine cel puţin 2/3 din acţiunile depozitarului central. Evident, fiind acţionar, BNM va fi interesată în obţinerea licenţei, interes privat care periclitează esenţial interesul public, a menţionat Mariana Kalughin.

Aceasta a subliniat că în situaţia de conflict de interese permanent, BNM ar putea fi părtinitoare în exercitarea funcţiilor sale şi, prin urmare, mecanismele de licenţiere, reglementare şi supraveghere a depozitarului central ar putea să fie ineficiente. De asemenea, în raportul de expertiză s-a arătat că proiectul nu asigură, într-o manieră suficientă, eventuala responsabilizare a depozitarului central, fapt care, de rând cu mecanismele de licenţiere, reglementare şi supraveghere ineficiente, dar şi transparenţa insuficientă, sporeşte vulnerabilitatea proiectului, ceea ce ar putea aduce la neasigurarea într-o manieră suficientă a punerii în exerciţiu a unor drepturi garantate constituţional.

Totodată s-a stabilit că respectarea principiului responsabilizării este asigurată insuficient. Proiectul nu conţine prevederi exprese care să permită monitorizarea autorităţilor de supraveghere sau a depozitarului central. La fel, proiectul nu conţine prevederi exprese care să oblige autorităţile să facă publice rezultatele obţinute în procesul de supraveghere.

Mariana Kalughin a precizat că în proiect nu este stipulata suma necesară pentru implementare, având în vedere că banii vor trebui să fie acordaţi de BNM şi este vorba de un milion de euro.

Depozitarul central unic este cel care va duce evidenţa proprietarilor de valori mobiliare ale subiecţilor de importanţă publică, va efectua operaţiuni de calcul şi clearing asupra instrumentelor financiare admise la licitaţii pe piaţa reglementată şi/sau sistemul comercial multilateral.

Expertiza a fost realizată în cadrul proiectului „Armonizarea legislaţiei cu standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

via | ipn.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.