19
12 2018
822

Expert-Grup: darea în locațiune a imobilelor în municipiul Chișinău

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” lansează un nou comentariu economic „Economia informală „La Punct”. Cât ne costă darea în locațiune a imobilelor în mun. Chișinău?” Potrivit Expert-Grup, costurile și riscurile de corupție sunt determinate de norme sociale, tradiții, cadru juridic existent și impunitate. Pentru a controla corupția sunt necesare și alte condiții decât normele legale, care nu întotdeauna pot fi gestionate de autoritate. Un exemplu relevant în acest sens este nivelul scăzut de salarizare în sistemul public sau prevederile cadrului normativ care pot fi interpretate (de exemplu, darea în locațiune a suprafețelor nelocuibile se poate face prin licitații, dar și prin negocieri directe). În cazul gestiunii patrimoniului mun. Chișinău, relațiile dintre beneficiar și autoritatea publică au loc în așa numitul spațiu „gri”, sau „informal, unde nu este foarte clar cum este executată puterea, unde nu au fost identificate riscuri de corupție, ci mai degrabă precondiții informale pentru ca procesele corupționale să aibă loc. În cele ce urmează vom descrie care sunt aceste precondiții și cum afectează darea în locațiune a suprafețelor nelocuibile din Chișinău în acest. Cine este responsabil de gestiunea suprafețelor nelocuibile în mun. Chișinău? Aria totală a suprafețelor nelocuibile aflate în proprietate municipală la situația de la 31 decembrie 2014, conform ultimului raport aprobat de către Consiliul Municipal, era de 6528.2 mii m.p. Dintre aceștia, la 1 ianuarie 2016, 358.5 mii m.p (704 contracte) erau suprafețe date în locațiune. Aria medie anuală a suprafețelor nelocuibile care este privatizată constituie circa 2250 m.p Veniturile totale din tranzacționarea suprafețelor nelocuibile constituie, în medie, 18 mil. lei anual. Responsabili de gestiunea suprafețelor nelocuibile sunt direcțiile consiliului municipal și agenții economici care au în gestiune proprietatea municipală, iar Direcția Management Financiar (DMF) supraveghează activitatea acestora. Înstrăinarea, concesionarea, darea în locațiune poate fi efectuată doar de către proprietar, adică prin deciziile Consiliul Municipal. Reînnoirea contractelor de locațiune trebuie să aibă loc anual și se adoptă prin decizie a Consiliului Municipal. Direcțiile și întreprinderile sunt obligate să inventarieze anual patrimoniul dat în gestiune, iar rezultatele se includ în rapoartele elaborate de către DMF și Direcția Generală Economie, Reforme, Relații Patrimoniale (DGERRP). Tot direcțiile sunt cele care efectiv inițiază procesul de dare în locațiune. Citește mai mult

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.