Opinii

Expert-Grup: În ultimii ani, finanţarea sănătăţii este la nivel de 5,1-5,3% din PIB

Potrivit raportului Analiza cheltuielilor pentru sănătate în Moldova, în 2015, ţara noastră a fost printre ultimele ţări din Europa la capitolul cheltuieli publice în volumul total al cheltuielilor pentru ocrotirea sănătăţii. Experţii atrag atenţia că din cauza lipsei resurselor, populaţia este nevoită să compenseze acest deficit cu surse proprii, pentru a-şi satisface necesităţile de mărfuri şi servicii medicale. Experţii au mai ajuns la concluzia că contribuţiile de asigurări medicale sunt prea mici pentru a menţine cererea de mărfuri şi servicii medicale. În ţara noastră nu există un sistem de asigurări medicale destul de dezvoltat, dar şi o bază de date pentru stimularea creării sistemului, în baza modelului statelor occidentale. Principala sursă de finanţare a cheltuielilor pentru sănătate sunt contribuţiile de asigurări medicale, plătite de angajatori şi angajaţi, a căror majorare graduală din ultimii ani (câte 1 punct procentual în ultimii 3 ani, până la 9% în 2015) nu este suficientă pentru asigurarea autofinanţării sistemului de sănătate publică. În aceste condiţii, transferurile de la bugetul de stat la Fondul asigurărilor medicale obligatorii este principala sursă de finanţare. Autorii cercetării constată şi lipsa în Moldova a unei instituţii care ar elabora rapoarte de analiză a cheltuielilor din sănătate, din punct de vedere al economiei şi demografiei. Experţii subliniază că pentru majorarea cheltuielilor este nevoie de majorat veniturile Fondului de asigurări medicale obligatorii. În opinia lor, veniturile fondului pot fi majorate din contul plăţilor obligatorii din salarii, printr-un complex de măsuri de reducere a economiei informale şi integrare economică în economia formală. De asemenea, ei subliniază necesitatea diminuării evaziunii fiscale şi plăţilor informale (în buzunar), care în 2012 au fost de 5,8% din suma cheltuielilor pentru tratamentul de ambulatoriu şi de 24,6% pentru servicii spitaliceşti. De asemenea, experţii atrag atenţia asupra unei alte surse de finanţare în sănătate – cele externe. Transferurile din proiecte externe au crescut în ultimii 6 ani de 3 ori, până la 638 mil. lei în 2015.

via | www.infomarket.md

1308 vizualizări

Data publicării:

05 Noiembrie /2016 10:12

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon