07
11 2017
1048

Expert-Grup: Rectificarea bugetară 2017

Rectificarea anuală a bugetului este parte indispensabilă a ciclului bugetar și vine să ajusteze parametrii cheie a bugetului la conjunctura economică, dar și alți factori de politici. În anul 2017, bugetul public a fost afectat atât de factorii economici, cât și de cei politici. Factorii economici țin de majorarea încasărilor bugetare peste prognozele inițiale , iar cei politici se referă, preponderent, la sistarea finanțării externe a bugetului public, care joacă un rol crucial în Republica Moldova. De fapt, către finele anului 2017 bugetul nu va suferi schimbări semnificative față de parametrii planificați grație compensării de către sursele interne a veniturilor externe ratate. Totuși, este riscul că această situație să nu se repete în următorul an, deoarece factorii ce au determinat creșterea veniturilor fiscale au fost de scurtă durată. Astfel, pe termen scurt este imperativ să fie depuse eforturi pentru continuarea reformelor ce ar permite reacordarea asistenței externe. Factorul cheie care a influențat rectificarea bugetară din octombrie a fost sistarea finanțării externe. Către mijlocul anului 2017, partenerii externi au sistat o parte semnificativă din finanțarea destinată Republicii Moldova. Sistarea finanțării externe a fost cauzată atât de factorii economici, cât și de cei politici. Factorii economici țin de problemele tehnice în implementarea unor proiecte cu finanțare externă, iar cei politici - de neândeplinirea condițiilor asumate de către autorități în procesul de implementare a unor reforme. De asemenea, un rol important în rectificarea bugetară din octombrie a jucat și îmbunătățirea unor indicatori macroeconomici. De fapt, prognozele macroeconomice în baza cărora au fost elaborate și aprobate toate componentele Bugetului Public Național (BPN) pentru anul 2017 sugerau o ameliorare economică. Dinamica unor indicatori însă a fost mult mai bună, ceea ce a contribuit și la o creștere a încasărilor la BPN peste prognozele inițiale. Astfel, factorii cheie care au influențat pozitiv încasările bugetare, dar și relațiile dintre acestea sunt: Salariile și remitențele. În primul semestru (S:1) salariile au crescut cu 12,3% faţă de anul precedent în termeni nominali, aproape dublu în comparație cu cifra prognozată pentru anul 2017, iar remitențele au crescut cu 9,7%. Salariile și remitențele sunt principalele surse de venit ale populației în Republica Moldova, deci, creșterea lor rezultă într-o cerere mai mare a populației. De asemenea, dinamica salariilor influențează direct asupra încasărilor impozitului pe venit al persoanelor fizice, dar și contribuțiilor și primelor de asigurări obligatorii. Consumul final al gospodăriilor casnice. Creșterea veniturilor populației a avut un impact pozitiv asupra consumului final al gospodăriilor casnice, care s-a majorat în S:1 cu 4% comparativ cu anul 2016 și a avut o contribuție la formarea PIB de 87,8%. Ponderea semnificativă în PIB a consumului indică asupra rolului crucial al acestui factor atât pentru creșterea economică, cât și pentru încasările fiscale ale bugetului. De dinamica consumului, în special, depind impozitele și taxele pe mărfuri și servicii, precum și taxele asupra comerțului exterior. Alți indicatori macroeconomici, însă, au avut o dinamică mediocră, situându-se sub prognozele inițiale. În pofida performanței pozitive a unor indicatori macroeconomici, creșterea PIB-ului a fost anemică, de doar 2,8% faţă de anul precedent. De asemenea, creșteri nesemnificative au înregistrat producția industrială (+0,3%), producția agricolă (-5%), investițiile în activele materiale pe termen lung (2,5%). Pentru anii următori, în condițiile unei astfel de avansări economice anemice, ratele de creștere a încasărilor bugetare, în special, a celor fiscale, se vor putea reduce semnificativ. Îmbunătățirea unor indicatori macroeconomici a jucat un rol important în rectificarea bugetară, însă a avut o influență mai mică decât diminuarea asistenței externe. Îmbunătățirea esențială a unor indicatori macroeconomici comparativ cu prognozele inițiale, au generat venituri adiționale la buget și a fost, de fapt, o surpriză plăcută pentru autorități. În lipsa acestei conjuncturi favorabile, structura rectificării bugetare din octombrie ar fi trebuit să arate cu totul altfel. Rectificarea bugetară 2017. Schimbările principale.

via | expert-grup.org

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.