Opinii

Inspectoratul General al Poliției vine cu unele recomandări privind modul de soluționare a contravențiilor

Inspectoratul General al Poliției vine cu unele recomandări privind modul de soluționare a contravențiilor constatate cu ajutorul mijloacelor tehnice speciale care asigură supravegherea în regim automatizat a circulației rutiere pe drumurile publice. Documentarea și soluționarea acestor genuri de contravenții include următoarele etape: 1. Acumularea de către agentul constatator a probelor sub formă de imagini foto sau secvențe video cu ajutorul mijloacelor tehnice speciale, certificate în modul stabilit. 2. Depunerea de către agentul constatator, în baza dovezilor acumulate și după identificarea proprietarului de autovehicul, a unui raport cu privire la inițierea cauzei contravenționale, care va include următoarele documente procesuale: a) procesul-verbal de constatare a faptei contravenționale; b) citația adresată proprietarului de autovehicul, de a se prezenta la Centrul Unic de Monitorizare și Coordonare al Inspectoratului Național de Patrulare (Chișinău, str.V. Alecsandri, 42) pentru audierea în calitate de persoană, în privința cărei a fost pornit procesul contravențional pe faptul comiterii contravenției din domeniul circulației rutiere; c) solicitarea adresată proprietarului de vehicul cu privire la comunicarea datelor privind identitatea persoanei cărei i-a fost încredințat autovehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice. 3. La recepționarea citației, proprietarul de autovehicul, în termenul indicat, are următoarele opțiuni: 3.1. Să confirme comiterea contravenției, fără a se prezenta la agentul constatator, folosind opțiunea poliției de emitere a procesului verbal cu privire la contravenție în lipsa contravenientului (în regim on-line), prin achitarea amenzii minime la conturile: 12323010100 (Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat) 33114001 (Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun.Chișinău). Amenda minimă se va achita în jumătate, în termen de 72 de ore, din momentul stabilirii acesteia, prin intermediul sistemului de plăți Mpay la ghișeele instituțiilor bancare, oficiile poștale, terminalele de plată sau prin card bancar, pentru procesarea plăților fiind folosit în calitate de cod de referință numărul de ordine imprimat pe citație și codul personal IDNP al plătitorului. 3.2. Să expedieze prin intermediul oficiului poștal, fax sau la poșta electronică a agentului constatator, formularul completat al declarației cu privire la identitatea persoanei cărei i-a fost încredințat autovehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice. De asemenea se admite comunicarea la unul din numerele de telefon: (022) 78 44 44, (022) 78 55 55, a declarației cu privire la identitatea persoanei cărei i-a fost încredințat autovehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, care va fi supusă înregistrării audio și va putea fi folosită ulterior în calitate de dovadă pe cauza contravențională. 3.3. Să se prezinte la agentul constatator din cadrul CUMC al INP, cu permisul de conducere, certificatul de înmatriculare a mijlocului de transport, polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (în cazul persoanelor juridice și foaia de parcurs din data comiterii contravenției) pentru: a) Adepune declarația în scris cu privire la identitatea persoanei cărei i-a fost încredințat autovehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice. a1) Dacă în rezultatul verificării se va confirma că declarația depusă de proprietarul autovehiculului este veridică, procedura contravențională în privința acestuia va fi încetată, cu inițierea unei cauze contravenționale în privința persoanei care a condus vehiculul. a2) În cazul în care, în declarație vor fi indicate, cu bună știință, date eronate cu privire la identitatea persoanei cărei i-a fost încredințat autovehiculul, proprietarul de autovehicul riscă răspunderea prevăzută de art.234 Cod Contravențional al RM. b) A confirma personal comiterea faptei contravenționale și a obține copia procesului-verbal cu privire la contravenție în privința sa cu decizia despre aplicarea sancțiunii contravenționale. În acest caz persoana, în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional este în drept: b1) să achite jumătate din amenda stabilită în termen de 72 de ore din momentul aplicării acesteia; b2) să achite amenda integral în termen de 30 de zile de la data stabilirii ei; b3) să contesteze procesul-verbal în decursul a 15 zile de la data aducerii la cunoştinţă a faptului încheierii procesului-verbal cu privire la contravenţie, în instanţa de judecată în a cărei rază teritorială activează autoritatea din care face parte agentul constatator, în modul prevăzut de art.448 Cod Contravențional al RM. 4. Neîndeplinirea cerințelor citației de către proprietarul de autovehicul, manifestată prin necomunicarea identităţii persoanei cărei i-a încredinţat conducerea sau comunicarea cu bună ştiinţă de date eronate privind identitatea acestei persoane, atrage după sine răspunderea prevăzută de art.234 Cod contravențional al RM. În cazul necomunicării identității persoanei care a condus autovehiculul, poliția este în drept să aplice în privința acestuia măsura procesuală de constrîngere, reținere, prin anunțarea acestuia în orientare, în temeiul art.443 alin.(1), lit.b) Cod Contravențional al RM. Informații suplimentare cu privire la modul de soluționare a contravențiilor constatate cu ajutorul mijloacelor tehnice speciale pot fi obținute la numerele de telefon: (022) 78 44 44, (022) 78 55 55. În această ordine de idei, Inspectoratul General al Poliției atenționează conducătorii auto să respecte cu strictețe cerințele Regulamentului Circulației Rutiere și să dea dovadă de maximă vigilență la volan.

via | oficial.md

2196 vizualizări

Data publicării:

24 Septembrie /2015 09:32

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

IGP | cantraventii | amenzi | automobile

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon