Opinii

Reprezentanții business-ului despre politica bugetar-fiscală pe anul 2015

Sistemele informaționale computerizate, utilizate în cadrul activității de întreprinzător urmează, în mod obligatoriu, să fie certificate de către Ministerul Finanțelor, potrivit unei prevederi a proiectului documentului de politică bugetar-fiscală și vamală pe anul 2015. Dumitru Budianschi, director de programe, Centrul Analitic Independent Expert – Grup, a menționat în cadrul unei mese rotunde cu participarea reprezentanților patronatelor, asociațiilor de business și societăți civile că obligativitatea certificării este o experiență întîlnită și în alte țări. ”Scopul este clar – sporirea responsabilităţii contribuabililor, asigurarea completă şi corectă a evidenţei contabile şi excluderii utilizării sistemelor informaţionale și softurilor pentru mașini de casă și control dubioase. Însă, nu-mi închipui cum va fi realizată la modul practic această măsură, în special, dacă ne gîndim la companiile mari, să zicem Gas Natural Fenosa sau unele bănci, dar și cele mai mici,” – a spus el. Proiectul precizează, că acest proces de certificare a sistemelor informaționale va fi efectuat de către Comisia de certificare a Ministerului Finanțelor, în modul stabilit de minister. Crearea Comisiei de certificare a Ministerului Finanțelor și elaborarea modului de certificare se va face pînă la finele acestui an, 2014. Totodată, organul fiscal și funcționarul fiscal va avea dreptul să acceseze și să ridice de la contribuabil sistemele informaționale computerizate, mașinile de casă și control, în scopul verificării softurilor instalate în acestea. Pentru a asigura conformarea contribuabililor la cerința respectivă li se oferă o perioadă de tranziţie de un an, adică pînă la 31 decembrie 2015. Pe parcursul acesteia vor putea să certifice sistemele informaţionale computerizate şi soft-urile utilizate pentru maşinile de casă şi control la Comisia de certificare a Ministerului Finanțelor. Cu începere de 1 ianuarie 2016 se propune de a interzice utilizarea sistemelor informaţionale computerizate și soft-urilor, elaborate pentru maşini de casă şi control necertificate de Ministerul Finanţelor. În cazul nerespectării obligației de utilizare a sistemelor informaționale computerizate, softurilor elaborate pentru mașini de casă și control, certificate de către Comisia de certificare a Ministerului Finanțelor, se propune aplicarea sancțiunilor fiscale și contravenționale atît pentru contribuabil, cît și pentru persoanele cu funcţie de răspundere. Lilia Țapu, reprezentanta Camerei de Comerț Americane (Amcham Moldova) a spus că ideea cu certificarea nu poate fi calificată din start una rea, dar prevederea din documentul de politică bugetar-fiscală și vamală pentru 2015 trebuie concretizată. Care anume programe urmează a fi certificate, că nu e vorba doar de programul de contabilitate 1C. Pe de altă parte, există problema securității informaționale. Mai apoi, agenții economici procură programe și softuri, ei le adaptează la necesitățile companiilor, e vorba de costuri suplimentare, pe care le suportă, cum va fi în cazul certificării, cum trebuie să fie prezentate acestea. ”Trebuie de văzut, de analizat impactul de reglementare, dacă statului îi este atît de necesară această măsură, vrem să cunoaștem efectul ei,” - a precizat ea. Elizaveta Focșa din Asociația Băncilor din Moldova a exprimat unele îndoieli în ce privește capacitățile comisiei Ministerului Finanțelor, care urmează să certifice sistemele informaționale ale agenților economici. Reprezentanții business-ului s-au arătat nedumeriți de micșorarea limitei de deducere a donațiilor efectuate în scopuri filantropice și de sponsorizare a instituțiilor publice, organizațiilor necomerciale și caselor de copii de la 10% la 2% din venitul impozabil. ”Atunci cînd agentul economic face donație el știe cîți bani sunt necesari unei case de copii de tip familial, de exemplu, ca acești copii să se simtă bine. Dacă statul nu dispune de mijloacele necesare, de ce să limiteze atît de mult posibilitățile agenților economici de a ajuta. Dacă sunt cazuri concrete de abuz, trebuie pedepsiți vinovații, dar nu de limitat,”– au menționat mai mulți participanți la discuție. De asemenea, ei si-au manifestat nemulțumirea privind prevederea de a accepta la deduceri cheltuielile întreprinderilor doar pentru un singur automobil (pentru echipele de conducere a întreprinderilor). Avînd în vedere că întreprinderile au reprezentanțe, filiale amplasate în alte localități decît sediul principal al companiei, această prevedere ar crea probleme suplimentare. Potrivit Anastasiei Certan, Director al Direcției generale politica și legislația fiscală și vamală din cadrul Ministerului Finanțelor, proiectul documentului de politică bugetar-fiscală și vamală pentru 2015 a fost transmis guvernului la 12 septembrie. Tot ea a spus că normele în vigoare prevăd că, odată cu instalarea noului guvern toate proiectele de hotărîri și legi se returnează autorităților publice centrale, care le-au elaborat pentru revedere și definitivare.
author icon

Maria Trifan

Instituții:

Expert-Grup

1748 vizualizări

Data publicării:

16 Decembrie /2014 16:28

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

sistem informaţional | întreprinzător | Proiect | expert-grup

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon