23
12 2015
1225

Sindicatele vor urgentarea adoptării documentaţiei de evidenţă a timpului de muncă şi a salarizării

Conform Planului de acţiuni pri­vind minimizarea practicii de achi­tare a salariilor „în plic” şi a „mun­cii la negru”, aprobat de Guvern acum şase ani, Biroul Naţional de Statistică (BNS), Ministerul Finan­ţelor şi Ministerul Muncii, Protecţi­ei Sociale şi Familiei erau obligate ca în anii 2011-2012 să revizuiască formele de evidenţă primară pri­vind timpul de muncă şi salariza­rea, ca măsură de eradicare a mun­cii informale. Însă, după spusele lui Iurie Mocanu, şef de direcţie la BNS, până în prezent, s-a reuşit doar elaborarea unui set de proiecte de for­mulare: fişa personală a salariatului, tabelul de evidenţă a folosirii timpului de muncă, ordinele de angajare, de încetare a raportu­lui de muncă etc. Proiectele acestor documente au fost ela­borate, însă, după cum susţine reprezen­tantul BNS, de mai bine de doi ani nu pot fi aprobate. În consecinţă, agenţii economici nu ştiu cum să organizeze evidenţa timpului de muncă al angajaţilor, ceea ce creează ob­stacole la identificarea şi eliminarea muncii informale. Tocmai din aceste considerente a fost organizat un atelier de lucru cu participa­rea experţilor din cadrul BNS, Ministerului Finanţelor, Ministerului Muncii, CNSM, Confederaţiei Patronatului din Moldova şi Inspectoratului de Stat al Muncii. După şi­rul de discuţii asupra modalităţii de apro­bare a proiectelor formelor de evidenţă pri­mară privind timpul de muncă şi salarizare, s-a căzut de acord că cea mai bună soluţie ar fi ca acestea să fie aprobate la nivelul con­venţiei tripartite Guvern–Sindicate–Patro­nate. Sergiu Iurcu, şef adjunct al Departamen­tului protecţie social-economică al CNSM, a declarat că sindicatele pledează pentru iniţierea unui proces de adoptare a formu­larelor-tip care să le permită angajatorilor să asigure evidenţa în ceea ce priveşte tim­pul de muncă, salarizarea şi personalul. El a precizat că acesta este un imperativ dictat de nevoia intensificării acţiunilor de eradicare a „muncii la negru”. De asemenea, aceasta ar înlesni activitatea organelor de control în ce priveşte evaluarea adecvata a situaţiei privind munca nedeclarată la întreprinderi­le din ţară. Elaborarea şi aprobarea respec­tivelor formulare este benefică atât pentru angajatori, cât şi pentru lucrători, deoarece le permite acestora din urmă să-şi revendice drepturile prin invocarea documentelor re­spective, a mai precizat Sergiu Iurcu. El a mai adăugat că sindicatele se pronun­ţă pentru înregistrarea on-line a contracte­lor individuale de muncă, insistă ca evidenţa timpului de muncă să devină o componen­tă a prevederilor legislaţiei muncii. Ser­giu Iurcu a mai relevat că CNSM agreează ideea partenerilor de discuţii în ce priveşte aprobarea formelor de evidenţă primară a timpului de muncă şi a salarizării la nivelul convenţiei tripartite.


via | vocea.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.