17
07 2015
1496

Statul a găsit încă o modalitate de acoperire a deficitului bugetar pe seama salariaților rămași fără serviciu

Multiplele dispute cu referire la achitarea și impozitarea sau mai corect spus neimpozitarea indemnizației de concediere au fost stopate prin adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a Legii nr. 71 din 12.04.2015, care este deja în vigoare din 01.05.2015.

Astfel, prin intermediul Legii nr. 71 din 12.04.2015 a fost abrogată lit. g.) din cuprinsul articolul 20 Codul fiscal al RM, intitulat — Sursele de venit neimpozabile.

La prima vedere, s-ar părea că nu s-a întâmplat nimic deosebit, a mai fost abrogată o prevedere ca multe altele.

Însă, dacă analizăm atent sensul acestei norme legale și consecințele per ansamblu ale excluderii acestei prevederi legale din Codul fiscal al RM, constatăm un impact direct asupra tuturor salariaților ce activează pe teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, necesită a se atrage atenția la cuprinsul lit. g.) art. 20 din Codul fiscal care pînă la abrogare avea următorul text: ,,În venitul brut nu se includ următoarele tipuri de venit: g) indemnizaţiile de concediere stabilite conform legislaţiei;ˮ.

În același sens, este necesar de a clarifica care indemnizații se includ aici, adică ce anume a dorit să expună legislatorul. Or, în legislația curentă putem întâlni diverse expresii utilizate cu sensul de indemnizații de concediere. Astfel, aducem în atenție opiniei publice că, legislatorul a denumit plăţile achitate angajaţilor la încetarea raporturilor de muncă în mod diferit: indemnizaţie de concediere; indemnizaţie plătită în caz de concediere; drepturi plătite, potrivit dispoziţiilor legale, în cazul desfacerii contractelor de muncă; indemnizaţie de eliberare din serviciu; indemnizaţia de eliberare; indemnizaţie unică; o indemnizaţie unică de concediere.

Așadar, toate indemnizațiile de concediere atât din inițiativa angajatorului, cât și la dorința salariatului constituiau surse de venit neimpozabil și toate mijloacele bănești, primite de către salariat la momentul desfacerii contractului individual de muncă, nu erau supuse impozitării.

Din 01.05.2015, când a intrat în vigoare Legea nr. 71 din 12.04.2015, prin intermediul căreia a fost abrogată lit. g.) din art. 20 Codul fiscal al RM — angajații rămași fără serviciu contribuie la bugetul statului, achitând impozit din veniturile primite în rezultatul desfacerii contractului de muncă.

Reieșind din circumstanțele enunțate, este foarte clară dorința statului, de a acumula noi venituri în scopul suplinirii deficitului bugetar.

Însă, drept consecință avem situația că oricare salariat, care va desface contractul individual de muncă, începând cu data de 01.05.2015, nu va mai primi indemnizațiile de concediere în aceeași mărime de până la modificarea legislativă respectivă. Astfel, toate sumele bănești, încasate în rezultatul desfacerii contractului individual de muncă vor fi supuse impozitării.

Într-un final, unica concluzie, care poate fi dedusă din aceste perfecționări ale legislației, este că salariatul va primi și mai puțini bani decât până acum, chiar și atunci când rămâne fără serviciu.

Este necesar de evidențiat faptul că, acest impozit se achită doar de către salariat atât din sectorul public, cât și privat, reținându-se la sursă, adică la angajator. Iar salariatul, în rezultatul desfacerii contractului individual de muncă, primește la mina deja indemnizația de concediere impozitată, adică mult mai mică, din păcate.

via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.