14
03 2015
1142

25 martie - termenul limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice rezidente

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii persoane fizice au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit aferente anului 2014 până la 25 martie a anului curent.

Contribuabilii persoane fizice urmează să depună Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08) (Forma Excel) la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se deservesc.

Întru simplificarea modului de declarare a veniturilor pentru anul 2014, persoanele fizice pot depune Declarația la orice organ fiscal, indiferent de locul de reședință a acestora.

Adresele organelor fiscale localizate în mun. Chișinău:

 • sector Centru şi sec. Buiucani — str. Mihai Viteazul, 2;
 • sector Râșcani — str. Kiev, 3A;
 • sector Botanica — str. Teilor, 7/2;
 • sector Ciocana — str. Alecu Russo, 1.

Pentru a asigura recepționarea de la persoanele fizice a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2014, în perioada de depunere a declarațiilor cu privire la impozitul pe venit se stabilește regimul de lucru după cum urmează:

 • 21 martie 2015 — de la orele 8:00 până la 17:00;
 • 22 martie 2015 — de la orele 8:00 până la 15:00;
 • 23 martie 2015 — de la orele 8:00 până la 19:00;
 • 24 martie 2015 — de la orele 8:00 până la 19:00;
 • 25 martie 2015 — de la orele 8:00 până la 20:00.

Atragem atenția că conturile trezoreriale pentru achitarea impozitului pe venit (doar pentru persoanele fizice) pot fi vizualizate pe portalul www.fisc.md.

Potrivit Codului fiscal, persoanele fizice au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08) în următoarele cazuri:

 • lucrează la două sau mai multe locuri de muncă, unde obțin salariu care, cumulativ, depăşeşte suma totală de27852 lei pe an;
 • au obţinut venituri atât sub formă de salariu, cât şi din vânzarea proprietății, a căror sumă totală depăşeşte27852 lei pe an;
 • nu au primit salariu, dar au obţinut venituri de la vânzarea proprietății (case, apartamente, maşini etc.) sau darea în chirie a terenurilor agricole, care depăşesc suma scutirii personale de 9516 lei;
 • îşi schimbă domiciliul permanent din Republica Moldova în altă ţară;
 • solicită spre restituire impozitul pe venit achitat în plus.

De asemenea, au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit persoanele fizice – cetățeni străini sau apatrizi care au obținut statutul de rezident al Republicii Moldova (se află pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 183 de zile, în orice perioadă de 12 luni, ce se începe sau se termină în anul fiscal dat), în condițiile stabilite pentru persoanele fizice rezidente.
Pentru persoanele fizice, impozitul pe venit se determină conform cotelor stabilite la art.15 din Codul fiscal, în mărime de:

 • 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 27852 lei;
 • 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 27852 lei.

Pentru anul 2014, la calcularea impozitului pe venit fiecare contribuabil are dreptul, după caz, la următoarele scutiri:

 • scutire personală, în sumă de 9516 lei pe an;
 • scutire majorată, în sumă de 14148 lei;
 • scutire suplimentară, în sumă de 9516 lei pe an, în cazul în care soțul (soția) nu beneficiază de scutire personală;
 • scutire în sumă de 2124 lei pe an pentru fiecare persoană întreținută sau o scutire în mărime de 9516 lei pentru fiecare persoană întreținută, invalid din copilărie.

Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă de către contribuabili prin următoarele metode:

 • în format electronic, prin intermediul serviciului ”Declarație electronică”;
 • pe suport de hârtie, prezentând formularul CET08;
 • prin intermediul oficiului poștal, expediind formularul CET08 printr-o scrisoare recomandată, pe adresa oficiului fiscal la care contribuabilul se deservește.

Formularul CET08 poate fi descărcat (la servicii.fisc.md), inclusiv în format Excel (Forma Excel) sau solicitat de la organul fiscal.

În cazul în care contribuabilii dispun de cheie electronică, aceștia pot previzualiza Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pe venitul obţinut în anul 2014, accesând cabinetul personal pe portalul www.fisc.md.

Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa portalul www.fisc.md, studia Baza Generalizată a Practicii Fiscale, adresa la Oficiul fiscal la care se deservesc contribuabilii sau se poate apela la numărul 0-8000-1525.

Contribuabilii, care nu vor depune declarațiile pe venit până la termenul limită, riscă să li se aplice amenzi, potrivit prevederilor Codului fiscal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.