27
02 2015
1110

25 martie – termenul-limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii, persoane juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, au obligația de a depune Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit aferente anului 2014 până la 25 martie a anului curent. Contribuabilii, persoane juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, urmează să depună Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se deservesc. Adresele organelor fiscale localizate în mun. Chișinău:
 • sector Centru şi sec. Buiucani - str. Mihai Viteazul, 2;
 • sector Râșcani - str. Kiev, 3A;
 • sector Botanica- str. Teilor, 7/2;
 • sector Ciocana - str. Alecu Russo, 1.
Pentru a asigura recepționarea de la persoanele juridice și fizice, care practică activitate de întreprinzător, a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2014, în perioada de depunere a declarațiilor cu privire la impozitul pe venit se stabilește regimul de lucru, după cum urmează:
 • 21 martie 2015 - de la orele 8:00 până la 17:00;
 • 22 martie 2015 - de la orele 8:00 până la 15:00;
 • 23 martie 2015 - de la orele 8:00 până la 19:00;
 • 24 martie 2015 - de la orele 8:00 până la 19:00;
 • 25 martie 2015 - de la orele 8:00 până la 20:00.
Termenul-limită de achitare la buget a impozitului pe venit coincide cu termenul de prezentare a declarațiilor și dărilor de seamă – 25 martie. Potrivit Codului fiscal, persoanele juridice și fizice, care practică activitate de întreprinzător, au obligația de a depune Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12), (Forma IVAO) și (Forma UNIF14). Impozitul pe venit se determină conform art.15 și art. 541 din Codul fiscal, utilizând pentru persoanele juridice și fizice, care practică activitate de întreprinzător, cotele impozitului pe venit pentru anul 2014.

Prezentarea Declarației /Dării de seamă de către agenții economici pentru perioada fiscală 2014

Notă: 1În condiţiile art.541 din Codul fiscal. 2Art.75 alin. (2) din Codul fiscal 3Se prezintă de întreprinzătorul individual sau gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA. 4Gospodăria ţărănească (de fermier) care pe parcursul perioadei fiscale nu a avut angajaţi şi nu a obţinut venit impozabil este scutită de obligaţia privind prezentarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit. Declarațiile și dările de seamă cu privire la impozitul pe venit pot fi depuse de către contribuabili prin următoarele metode:
 • în format electronic, prin intermediul serviciului ”Declarație electronică”;
 • pe suport de hârtie, prezentând Declarația cu privire la impozitul pe venit la oficiul fiscal;
 • prin intermediul oficiului poștal, expediind Declarația cu privire la impozitul pe venit printr-o scrisoare recomandată, pe adresa oficiului fiscal la care contribuabilul se deservește;
În cazul în care contribuabilii dispun de cheie electronică, aceștia pot previzualiza Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pe venitul obţinut în anul 2014, accesând cabinetul personal pe portalul www.fisc.md. Pentru informaţii suplimentare contribuabilii pot accesa portalul www.fisc.md, studia Baza Generalizată a Practicii Fiscale, adresa la Oficiul fiscal la care se deservesc, sau pot apela la numărul 0-8000-1525. Contribuabilii, care nu vor depune declarațiile pe venit până la termenul limită, riscă să li se aplice amenzi, potrivit prevederilor Codului fiscal.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.