10
10 2013
1479

Acţiune pentru combaterea comerțului ilicit în piețele din municipiul Chișinău

În perioada 30 septembrie - 7 octombrie 2013, inspectorii fiscali din cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat pe municipiul Chișinău au desfăşurat acţiuni pe linia prevenirii şi combaterii comerțului ilicit în piețele din municipiul Chișinău. În cadrul acțiunii s-au constatat încălcări ale legislaţiei fiscale, respectiv:
  • 24 de cazuri de neutilizare a maşinilor de casă şi control existente la efectuarea decontărilor în numerar, încălcându-se prevederile art. 8, alin 2, lit. c) din Codul Fiscal;
  • 7 cazuri de neprezentare a documentelor de provenienţă a mărfurilor supuse spre comercializare, încălcându-se prevederile art. 8, alin 2, lit. f) din Codul Fiscal;
  • 1 caz de păstrare și comercializare a băuturilor alcoolice pasibile marcării cu timbre de acciz, care erau marcate cu timbre de acciz cu semnalmente de falsificare. În dependență de rezultatele expertizei tehnico-științifice, vor fi aplicate măsurile prevăzute de legislație;
  • 35 de cazuri de desfăşurare a activităţii de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat, ca urmare fiind întocmite 35 de procese-verbale, conform art. 263 alin. (1) din Codul contravenţional al RM.
Pentru abaterile constatate urmează a fi aplicate sancțiuni fiscale în sumă de 375,0 mii lei și sancțiuni contravenționale în sumă de 24,5 mii lei. Menționăm că Serviciul Fiscal de Stat nu are drept scop sancţionarea contribuabililor, ci conformarea lor benevolă, prin educarea agenţilor economici în spiritul respectării legislaţiei în vigoare. Îndeplinindu-vă benevol și la timp obligațiile fiscale nu veţi plăti penalități. Penalităţile au caracter sancţionatoriu şi au ca scop descurajarea neconformării voluntare prin neplata la termenele prevăzute de legislație, a taxelor, impozitelor şi altor sume datorate bugetului.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.