15
08 2014
2027

Acțiuni de combatere a comerţului stradal ilicit

Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Chişinău aduce la cunoştinţa contribuabililor că, începând cu 05 august 2014, de comun cu reprezentanţii Preturii sectorului Centru şi ai Inspectoratului Naţional de Patrulare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a iniţiat efectuarea controalelor fiscale pe străzile adiacente pieţelor din municipiului Chişinău, în vederea anihilării comerţului stradal ilicit. Astfel, în perioada 05.08.2014 - 07.08.2014 inspectorii fiscali au efectuat controale fiscale orientate spre verificarea contribuabililor ce comercializează mărfuri, fiind pus accentul pe combaterea comerţului ilicit, ce se exprimă prin desfăşurarea activităţilor fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la un alt organ abilitat prin lege, în perimetrul Pieței centrale, pe străzile Bulgară, Armenească şi M. Varlaam. În rezultatul acestor verificări s-au constatat încălcări ale legislaţiei fiscale, respectiv:
  • un caz de efectuare a încasărilor băneşti în numerar în lipsa maşinii de casă şi control, încălcându-se prevederile art. 8, alin 2, lit. c) din Codul Fiscal;
  • 30 de cazuri de desfăşurare a activităţii de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat, încălcându-se prevederile art. 27 din Legea 845-XII din 03.01.1992 Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, fiind întocmite procese-verbale cu privire la contravenţie conform art. 263 alin. (1) din Codul contravenţional al RM.
Pentru încălcările depistate urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 7 000 lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 21 000 lei. Comercianţii au fost atenţionaţi în cadrul verificărilor asupra faptului că Serviciul Fiscal de Stat nu are ca scop sancţionarea contribuabililor, dar instituirea unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat în raport cu mediul de afaceri şi cetăţeni, bazat pe încrederea şi susţinerea reciprocă, ceea ce va condiţiona reducerea considerabilă a cazurilor de încălcare a legislaţiei fiscale şi, respectiv, a numărului sancţiunilor aplicate agenţilor economici.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.