12
10 2015
1276

Acțiuni de conformare în domeniul alimentației publice în capitală

În ziua de 08 octombrie 2015, funcţionarii fiscali din cadrul IFS mun. Chişinău au supus controlului fiscal un agent economic ce desfăşoară activitate în domeniul alimentaţiei publice în sectorul Botanica al mun. Chişinău, în partea ce ţine de aplicarea maşinilor de casă şi control la efectuarea decontărilor în numerar cu consumatorii, reflectarea în documentele de evidenţă contabilă a veniturilor real încasate de la consumatori, deținerea documentelor de provenienţă la produsele supuse comercializării ş.a. Controlul fiscal la faţa locului, prin metoda verificării operative, a fost efectuat la 9 unităţi comerciale (gherete) ale contribuabilului, fiind stabilite multiple încălcări ale legislaţiei fiscale, respectiv:
  • 3 cazuri de efectuare a încasărilor băneşti în numerar în lipsa maşinii de casă şi control cu memorie fiscală şi 6 cazuri de efectuare a încasărilor băneşti în numerar fără utilizarea maşinii de casă şi de control, încălcându-se prevederile art. 8, alin 2, lit. c) din Codul Fiscal;
  • 4 cazuri de neasigurare a bilanțului numerarului în mașina de casă şi control, care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat documentar;
  • 9 cazuri de neprezentare la prima cerere persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul organelor cu atribuții de administrare fiscală a documentelor de provenienţă a mărfii expuse spre comercializare, pentru care urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale, în sumă totală de 116,0 mii lei, şi sancţiuni contravenţionale, în sumă de 3,0 mii lei.
Concomitent, în cadrul controalelor fiscale au fost ridicate din casieria contribuabilului mijloace băneşti în numerar în sumă totală de 14 949 lei, în contul stingerii datoriei acestuia faţă de bugetul public naţional. De asemenea, pe 08 octombrie 2015 funcţionarii fiscali din cadrul IFS mun. Chişinău, cu suportul colaboratorilor de poliţie ai Inspectoratului General de Poliţie, au organizat un şir de acţiuni orientate spre verificarea contribuabililor, care desfăşoară activitate de comerţ în incinta pieţii de flori din str. C.Moşilor, nr.4, din mun.Chişinău. În cadrul controalelor fiscale accentul a fost pus pe combaterea comerţului ilicit, ce se exprimă prin desfășurarea activităților fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la un alt organ abilitat prin lege. În rezultatul controalelor fiscale s-au constatat încălcări ale legislaţiei fiscale şi anume: 2 cazuri de efectuare a încasărilor băneşti în numerar fără utilizarea maşinii de casă şi control existente, încălcându-se prevederile art. 8, alin 2, lit. c) din Codul Fiscal, şi 7 cazuri de desfășurare a activităţii de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat, fiind întocmite procese-verbale conform prevederilor art. 263 alin. (1) din Codul contravenţional al RM. Pentru încălcările depistate urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 10,0 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 22,0 mii lei.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.