21
05 2015
1415

Activitate de conformare benevolă a contribuabililor

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Drochia, întru executarea programului activității de administrare și control a Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2015 prin prisma ,,Programului de conformare a contribuabililor”, a desfășurat în perioada 12-14 mai curent 5 ședințe, în cadrul cărora au fost invitați pentru dialog 52 agenți economici din următoarele domenii de activitate: prestare servicii, comerț cu ridicata și amănuntul, industrie prelucrătoare și telecomunicații. Pe parcursul ședințelor, la care au participat șeful inspectoratului, șeful Direcției control și inspectorii responsabili de monitorizare, entităților li s-a adus la cunoștință că conformarea reprezintă un proces de adaptare și de respectare a unor reglementări, menținerea unor relații de încredere cu contribuabilii, utilizarea instrumentelor de deservire corectă, politici îmbunătățite de asistență, revizuirea tratamentelor existente pentru diferite categorii de contribuabili întru stimularea agenților economici de bună-credință. Astfel, în scopul exercitării unei activități eficiente, IFS Drochia a efectuat o analiză amplă a modului de activitate a entităților incluse în programul de conformare pentru anul curent, studiind evoluția în ultimii 2 ani a volumului livrărilor, achitările la bugetul public național, trecerile în cont la TVA, numărul mediu de salariați, salariu mediu pentru fiecare angajat, ponderea achitărilor raportată la volumul livrărilor, rezultatul financiar, efectuarea ultimului control prin metoda verificării totale etc., colaborând individual cu fiecare contribuabil și aplicând la situația inițială măsuri și metode non-invazive, descrise în Programul de conformare. De asemenea, în perioada de referință, au fost organizate 6 seminare de instruire internă a funcționarilor fiscali, în cadrul cărora au fost abordate ca teme: restituirea TVA și a accizelor; modificările operate în HG nr.949 din 12.10.2010 și nr.93 din 01.02.2013; HG nr. 474 din 28.04.1998 cu privire la aplicarea MCC pentru efectuarea decontărilor în numerar; Legea nr.282 din 27.07.2004 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase; impozitarea cetățenilor străini (a nerezidenților), regulamentul privind principiile generale de instituire și funcționare a posturilor fiscale; aplicarea taxelor locale în diverse situații; prevederile Legii privind Codul de conduită a funcționarului public; Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal; modalitatea de estimare a obligațiilor fiscale prin metode și surse indirecte, indicațiile metodologice instructive parvenite din partea IFPS. Au fost întreprinse acțiuni de combatere a activității ilicite prin efectuarea controalelor operative în incinta piețelor, la comercianții cu flori, la agenții economici care prestează servicii medicale, în domeniul alimentației publice, transportului auto de călători (taxi), precum și în baza petițiilor parvenite în adresa SFS. Drept rezultat, au fost efectuate 12 controale fiscale, în urma cărora au fost aplicate sancțiuni contravenționale, în baza art.263 alin .1 din Codul Contravențional în sumă totală de 12 mii lei.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.