21
11 2016
1050

Administrarea eficientă a veniturilor bugetare – prioritate pentru Serviciul Fiscal de Stat

La finele săptămânii trecute a fost organizată ședința de lucru extinsă a Serviciului Fiscal de Stat la care au participat conducerea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, conducătorii subdiviziunilor structurale ale IFPS și Șefii inspectoratelor fiscale de stat teritoriale. Subiectul principal al acestei întruniri fost analiza rezultatelor obținute pe parcursul a 10 luni 2016 și stabilirea sarcinilor până la finele anului. La situația din 31.10.2016, veniturile administrate de SFS la bugetului public național au totalizat 22322,9 mil lei, reprezentând 99,2% din planul stabilit. În raport cu perioada similară a anului 2015, la bugetul public național este înregistrată o creștere a veniturilor încasate cu 2080,9 mil lei sau cu 10,3%. Sub aspect teritorial cel mai mare grad de realizare a obiectivelor l-au obținut inspectoratele fiscale teritoriale Ialoveni, Nisporeni, UTA Găgăuzia, Strășeni, Căușeni. Făcând referire la eficiența activității, dl Serghei Pușcuța, Șef al IFPS a menționat că în ansamblu, munca depusă pentru diminuarea restanțelor la BPN e la nivel, iar în privința majorării acumulărilor de venituri administrate de SFS sunt încă rezerve și e loc pentru eficientizare. Atâta timp cât persistă fenomene negative ca ,,salariul în plic”, ,,munca la negru”, lipsa de contabilizare integrală a producției agricole, neutilizarea mașinii de casă și control, acțiunile de evaziune fiscală, angajații IFPS vor avea front de muncă, a ținut să amintească șeful IFPS. În cadrul întrevederii, conducerea IFS teritoriale a prezentat o informație deplină pe cazurile de neîndeplinire a obiectivelor, prezentând și prognoza la capitolul acumulări de venituri și stingerea restanțelor până la finele anului curent. Au fost, de asemenea, identificate soluții de îmbunătățire a administrării fiscale, inclusiv prin conlucrarea mai strânsă cu autoritățile publice locale, cu toate categoriile de contribuabili, printre care se regăsesc și gospodăriile țărănești. Prioritară pentru SFS rămâne activitatea de diminuare a restanțelor la BPN, a declarat Serghei Pușcuța, subliniind că activitatea în comun cu primăriile în valorificarea rezervelor, mai ales din sectorul agrar, este binevenită. În cadrul ședinței au fost prezentate modificările operate în Legea nr.131 ,,privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător”, și raportul cu privire la datele despre rezultatele obținute în activitatea de conformare fiscală.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.