20
09 2013
1869

Asigurarea la cererea contribuabililor, explicaţii directe din domeniul fiscal

În luna septembrie continuă practica de comunicare cu contribuabilii, având ca subiect legislaţia fiscală ce vizează civismul fiscal, asigurarea la cererea contribuabililor, explicaţii directe din domeniul fiscal etc. Astfel, în zilele de 10 și 11 septembrie 2013, inspectorii fiscali din raioanele Râșcani, Nisporeni și Soroca au organizat seminare informative în domeniul administrării fiscale cu reprezentanții mediului de afaceri. În cadrul seminarelor au fost oferite explicații referitor la modificările şi completările parvenite în legislaţia fiscală, precum și unele aspecte privind particularităţile înregistrării subdiviziunilor şi modul de calculare şi achitare a impozitelor şi taxelor pe subdiviziuni. La fel, s-a adus la cunoştinţa contribuabililor Programul activităţii de administrare şi control al SFS prin prisma Programului de conformare al contribuabilului, abordările de conformare şi modelul de gestionare a riscurilor. Suplimentar, participanților la seminare au fost instruiţi despre utilizarea metodelor automatizate de raportare electronică, cu înregistrarea obligatorie în Registrul general electronic a facturilor fiscale eliberate. Concomitent, inspectorii fiscali din cadrul IFS Râșcani au organizat un seminar informativ pentru agenţii economici nou-înregistraţi. În cadrul seminarului au fost oferite informații explicative despre impozitele și taxele în vigoare, actele normative care reglementează modul și condițiile de achitare a acestora, precum și unele aspecte metodologice din legislația muncii. La acest seminar au fost prezenți peste 40 de contribuabili. În mod similar, inspectorii fiscali din raionul Nisporeni au organizat, în ziua de 10 septembrie recent, un seminar cu deţinătorii de patentă şi întreprinderi individuale în domeniul evidenţei contabile în partidă simplă, impozitării şi raporturilor financiare ale întreprinderilor micului business. Participanţii la seminarul de instruire, un auditoriu destul de numeros şi interesat, din majoritatea localităţilor din raion, au fost familiarizaţi cu sistemul de evidenţă contabilă şi îndrumaţi în vederea prezentării rapoartelor financiare. Seminarul a inclus aplicaţii practice referitor la Standardul Naţional de Contabilitate nr.62 ”Sistemul de evidenţă contabilă în partida simplă”, Raportarea financiară şi statistică, Impozitarea întreprinderilor, Modalitatea de desfăşurare a unei afaceri. La compartimentul controale fiscale operative, se menționează că activitatea de verificare şi control fiscal operativ desfăşurată de către inspectoratele fiscale teritoriale Râșcani, Nisporeni și Soroca a fost orientată cu prioritate în direcția asigurării egalității cetățenilor în fața obligațiilor lor fiscale şi a menținerii unei concurențe corecte între agenții economici, prin diminuarea susținută a încălcărilor fiscale care afectează veniturile bugetare şi distorsionează mediul de afaceri. Astfel, în zilele de 09.09-13.09.2013, inspectorii fiscali din cadrul IFSS Râșcani au efectuat 23 de vizite fiscale la agenții economici care prestează servicii în domeniul alimentaţiei publice, privind familiarizarea şi conformarea benevolă a contribuabililor. În același timp, inspectorii fiscali din raionul Nisporeni au efectuat trei controale fiscale operative în domeniul transportului de călători. În rezultatul acestor verificări fiscale au fost constate cazuri de desfășurare a activității fără a fi înregistrate conform legislației în vigoare, ca urmare au fost aplicate sancțiuni în sumă de 2,1 mii lei. Paralel au fost efectuate verificări la agenții economici care își desfășară activitățile în pieţele din orășelul Nisporeni și Soroca. În rezultat au fost stabilite desfășurări a activității fără înregistrarea respectivă și lipsa documentelor de proveniență a mărfurilor supuse spre comercializare. Pentru încălcările fiscale depistate au fost aplicate sancțiuni fiscale în sumă de 39,2 mii lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.