09
11 2015
877

Asistența în domeniul administrării fiscale, acordată perceptorilor fiscali de IFS Călărași

IFS Călărași a convocat perceptorii fiscali din primării într-o ședință de lucru. Discuția a fost axată pe nivelul încasărilor impozitelor și taxelor locale de la gospodăriile ţărăneşti si de la persoanele fizice-cetăţeni. Nivelul mediu de acumulare a impozitelor și taxelor locale administrate de primării, la situația din 01.11.2015, este de 62,6%. În 10 luni ale anului 2015 s-a inregistrat o dinamică pozitivă, dar totuși nesemnificativă, cu doar 2,6%, a încasărilor la aceste plați, comparativ cu aceiași perioadă a anului 2014. Planul de încasări la acest tip de impozite pentru 10 luni ale anului curent este indeplinit la nivel de 98,3% (plan 2518,0 mii lei, încasat 2475,7 mii lei). Perceptorii fiscali au remarcat, că este dificil de a colecta obligațiile fiscale de la persoanele, plecate la lucru peste hotare sau care s-au stabilit cu traiul peste hotare. Aceste persoane revin la baștină foarte rar, iar restanța la plata impozitelor împreună cu penalitatea cresc continuu. De asemenea o parte importantă a activității este radierea din oficiu a gospodăriilor țărănești, care contrar prevederilor art.36 (2) al Legii privind gospodăriile ţarăneşti (de fermieri ) nr.1353-XIV din 3 noiembrie 2000 nu au efectuat reinregistrarea pina la 01 ianuarie 2002 si nu au fost efectuate înscrierile de rigoare in Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier). Aceste gospodării nu au nici o activitate, există doar pe hărtie și denaturează numărul contribuabililor din teritoriu. În 28 primării din raionul Călărași, nu au efectuat reînregistrarea 16531 gospodării țărănești. Deja au fost radiate 6066 gospodării din 15 primării. S-a solicitat, ca timp de o săptămînă să fie definitivate listele gospodăriilor țărănești, care sînt pasibile de radiere din oficiu. Concomitent, perceptorii au fost preveniți despe eventualele erori la depunerea achitărilor la bancă. Deoarece a fost schimbată banca, este posibil ca la înscrierea achitărilor să se comită careva erori: ca plătitor indicat codul fiscal al perceptorului, al trezoreriei etc. Perceptorii trebuie să verifice imediat la ghișeu calitatea informației înscrise și să solicite modificări în caz de necesitate. Dacă erorile deja au fost comise, este necesar de a informa IFS Călărași pentru efectuarea modificărilor necesare. La final, perceptorilor au fost date mai multe pliante informative, inclusiv ”Ghidul de informare pentru persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător privind veniturile sub formă de creștere/pierderi de capital”, Planul seminarelor pentru contribuabili pentru trimestrul IV 2015, întrebări – răspunsuri despre patenta de întreprinzător, scisori informative referitoare la calcularea și achitarea impozitelor și taxelor locale.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.