26
08 2015
1363

Buna pregătire a funcționarilor fiscali - chezășia succesului

Pe 25 august curent, în incinta Centrului de instruire a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, conform Planului anual de instruire a funcționarilor fiscali din cadrul Serviciului Fiscal de Stat pentru 2015, a avut loc seminarul de instruire cu tematica ,,Aspecte metodologice privind aplicarea măsurilor de executare silită. Aspecte metodologice privind aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale”. La eveniment au participat șefi-adjuncți, șefi secție și inspectori fiscali din cadrul Direcțiilor administrare fiscală a Inspectoratelor Fiscale de Stat teritoriale. Scopul urmărit a fost acumularea și consolidarea cunoștințelor participanților cu privire la:
  • executarea silită a obligației fiscale;
  • stingerea obligațiilor fiscale prin executarea silită în lipsa persoanelor cu funcție de răspundere, fondatorilor, termenul de prescripție expirat etc;
  • comercializarea bunurilor sechestrate în contul stingerii restanțelor față de BPN;
  • aplicarea măsurilor de executare și asigurare silită a obligației fiscale restante.
La desfășurarea seminarului a contribuit în calitate de formator Dl. Oleg LUPAȘCO, șef adjunct al Direcției managementul restanțelor și insolvabilității din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Participanții au considerat relevantă informația obținută, apreciind materialele puse la dispoziție. Totodată, s-a dovedit un mediu propice pentru prezentarea experiențelor anterioare ale participanților la seminar și analiza unor studii de caz care cu siguranță vor favoriza îndeplinirea pe viitor a obligațiilor de serviciu într-un mod mai eficient.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.