12
09 2013
8318

Ce trebuie sa știm despre întocmirea si utilizarea Actului de achiziție a mărfurilor

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoștință principalele aspecte privind întocmirea si utilizarea actului de achiziție a mărfurilor. Menționam ca agenții economici (persoane juridice, persoane fizice care practică activitate de întreprinzător, întreprinderi individuale, etc.) care achiziționează de la populație diverse produse agricole, cereale si produse procesate din cereale, alte produse, etc. sînt obligați să utilizeze în activitatea financiar-contabila actul de achiziție a mărfurilor. Conform prevederilor pct. 8 din Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova” nr.406-II din 23 decembrie 1997, actul de achiziţie a mărfurilor este un formular tipizat care se întocmeşte de către contribuabil în cazul achiziţiei mărfurilor (valorilor sau bunurilor) de la persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător (cetăţeni), indiferent de momentul achitării mijloacelor băneşti. Actul de achiziție precum și Instrucțiunea privind modul de completare a acestuia a fost aprobat la 30 septembrie 2010 prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.130. Acest act de achiziție prezintă un document de înregistrare în gestiune a produselor achiziționate și se întocmește in doua exemplare de către persoana care efectuează achiziționarea cu bunuri de pe piața țărănească, de la producătorii individuali sau de la alte persoane fizice care nu practică activitate de întreprinzător indiferent de momentul achitării mijloacelor bănești. Atenționăm, că folosirea blanchetelor de documente primare de un alt model decît cel stabilit prin act normativ în vigoare, precum și folosirea tipizatelor de documente primare plastografiate sau străine (inclusiv facturile fiscale se sancționează cu o amendă egală cu suma operațiunilor economice înscrise în astfel de documente. În cazul în care în procesul efectuării controlului fiscal nu se prezintă documentele de proveniență a mărfurilor (în cazul dat actele de achiziție a mărfurilor) se aplică amendă de 10 000 lei. Totodată, nu va fi considerat drept document confirmativ actul de achiziție completat cu date neveridice, respectiv suma înscrisă în acesta nu va fi recunoscută la deduceri în scopuri fiscale. Menționăm, că pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor este expus spre consultare publică proiectul de modificare și completare a Ordinului Ministerului Finanțelor nr.130 din 30.09.2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Act de achiziție a mărfurilor”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.