17
08 2018
952

Circa 5 mii de contracte de locațiune înregistrate la SFS

Aducerea în cadrul legal a persoanelor fizice și juridice din sfera imobiliară rămâne a fi și în continuare pentru Serviciul Fiscal de Stat drept o activitate prioritară. În acest sens, SFS a realizat mai multe acțiuni cu menirea de a spori randamentul acestui segment al administrării fiscale. Astfel, în perioada ianuarie-iulie 2018 a fost desfășurată o campanie de informare a cetățenilor cu privire la prevederile legislației în vigoare în partea ce ține de darea în chirie/locațiune/arendă a bunurilor imobile, fiind plasate 3 286 de pliante informative în locuri publice, instituții de stat, sedii ale Direcțiilor de deservire fiscală. De asemenea, în cadrul acțiunilor desfășurate de către autoritatea fiscală națională au fost identificate 2 427 de persoane fizice proprietari care transmit în chirie bunurile imobile și au fost demarate acțiuni de conformare față de ele. În același timp, s-au efectuat controale fiscale la 234 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile, fiind calculate suplimentar la buget plăți de bază – 382,7 mii lei, penalități – 55,7 mii lei și amenzi – 26 mii lei. Drept rezultat al acțiunilor întreprinse, în perioada ianuarie–iulie 2018 s-a constatat înregistrarea a 4 994 de contracte de dare în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobile.

via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.