16
10 2013
1397

Combaterea evaziunii fiscale în construcţii în atenţia IFPS

În incinta IFPS a avut loc şedința Consiliului de conformare, având ca subiecte de discuții identificarea segmentelor cu risc în activitatea desfășurată de către contribuabilii din domeniul construcțiilor, precum și instrumente de redresare a situației în domeniul dat.

În cadrul realizării Programului de conformare al contribuabililor pentru anul 2013, IFPS a identificat activitatea de întreprinzător din domeniul construcțiilor, ca fiind una din cele mai riscante din punct de vedere al conformării fiscale benevole. Potrivit studiilor de analiză realizate, în domeniul construcţiilor se atestă o serie de fenomene evazioniste, precum salariul ” în plic ”, munca ”la negru”, reflectarea în evidența contabilă a achizițiilor de materiale, cheltuielilor în baza documentelor cu înscrieri eronate, care nu corespund realităților economice, reflectarea unor prețuri mai mari decât valoarea medie pe piață (prin utilizarea intermediarilor), cât şi reflectarea unor cheltuieli aferente tranzacțiilor cu subantreprenori ce au efectuat lucrări și/sau au prestat servicii fictive și/sau nefiind autorizați, specializați.

În cadrul şedinţei, Şeful IFPS Ion Prisăcaru a menţionat că autoritatea fiscală naţională depune eforturi susţinute pentru eradicarea fenomenului evazionist, inclusiv în construcţii, şi i-a chemat pe agenţii economici din domeniu, prezenţi la şedinţă, să contribuie, prin propuneri şi iniţiative, la combaterea acestor practici negative. Ion Prisăcaru a specificat că agenții economici din construcții și ramurile adiacente (inginerie, extracție, materiale de construcție, ș.a.) urmează să își revadă comportamentul economic și fiscal prin reflectarea integrală a veniturilor rezultate din activitatea de întreprinzător, prin reflectarea veridică a cheltuielilor aferente activității de întreprinzător, reieșind din realitatea economică. Este necesară, de asemenea, desfășurarea activității de întreprinzător cu personal calificat, angajat ”cu toate actele în regulă”, și respectiv cu calcularea și achitarea salariilor decente, având ca reper salariul mediu prognozat pe economie, precum şi calcularea corectă, declararea integrală și achitarea deplină și la timp a obligațiilor fiscale, inclusiv contribuțiilor de asigurare socială și primelor de asigurare medicală obligatorie

În acelaşi context, Ion Prisăcaru a relevat că IFPS își va concentra eforturile pe acțiuni de contracarare, prevenire și minimizarea a fenomenului ”muncii la negru”, practicii achitării salariului ”în plic” şi că IFPS va lansa o invitație de conlucrare cu Inspecția de Stat în Construcții, privind unificarea eforturilor de control, întru evitarea fenomenului de suprafinanțare a obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin verificarea prețurilor de achiziții în comparație cu prețurile indicate în ”Catalogul de prețuri medii pentru materiale de construcții” elaborat de ÎS ”Institutul de Cercetări Științifice în construcții INCERCOM”. Efectul acțiunilor comune scontat este reducerea cheltuielilor, transparența și eficacitatea mijloacelor financiare alocate.

De asemenea, Şeful IFPS a specificat că IFPS își propune, de comun cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), să organizeze ședințe de mediatizare a consecințelor negative pentru salariați ale acceptării salariului neoficial (privarea de dreptul la asistență medicală, la o pensie decentă, la concediu). IFPS va mediatiza cazurile de încălcare a legislației depistate la agenții economici care practică ”angajări la negru” și plata salariilor ”în plic”, admit evaziuni fiscale intenționate prin nereflectarea integrală a veniturilor și consecințele financiare și fiscale ale acestora

Consiliul de Conformare a fost creat ca un organ consultativ al IFPS în scopul de a acorda recomandări şi soluţii practice în vederea creşterii gradului de conformare a contribuabililor, îmbunătăţirii permanente a calităţii serviciilor fiscale, ridicării nivelului de transparenţă şi de responsabilitate, atât a contribuabililor, cât şi a funcţionarilor fiscali. Atribuţiile sale constau în acordarea asistenţei în problemele creşterii gradului de conformare a contribuabililor, înaintarea propunerilor de optimizare şi perfecţionare a procesului de conformare şi analiza opţiunilor de gestionare a riscurilor de conformare a contribuabililor.

Serviciul de presă al IFPS

3 imagini

  • Combaterea evaziunii fiscale în construcţii în atenţia IFPS
Image 1 of 3
  • Combaterea evaziunii fiscale în construcţii în atenţia IFPS
Image 2 of 3
  • Combaterea evaziunii fiscale în construcţii în atenţia IFPS
Image 3 of 3

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.