20
03 2015
852

Comercianții de citrice - în vizorul IFS pe mun. Chișinău

În perioada 10 – 19 martie 2015, IFS pe mun. Chişinău a organizat un şir de acţiuni de verificare a contribuabililor ce desfăşoară activităţi în domeniul comerţului de citrice, în partea ce ţine de aplicarea maşinilor de casă şi control la efectuarea decontărilor în numerar cu consumatorii, reflectarea în documentele de evidenţă contabilă a veniturilor real încasate de la consumatori, deţinerea documentelor de provenienţă la mărfurile supuse comercializării ş.a.

De asemenea, în cadrul controalelor a fost pus accentul pe combaterea comerţului ilicit de citrice, ce se exprimă prin desfăşurarea activităţilor fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la un alt organ abilitat prin lege.

Astfel, în perioada menţionată au fost efectuate 95 de controale fiscale prin metoda verificării operative, la contribuabilii care desfăşoară activitate în domeniul comerţului de citrice în incinta pieţelor amplasate în mun.Chişinău, precum şi pe străzile adiacente acestora. În rezultatul acestor verificări s-au constatat încălcări ale legislaţiei fiscale, respectiv:

  • 4 cazuri de efectuare a încasărilor băneşti în numerar, în lipsa maşinii de casă şi control cu memorie fiscală, şi 6 cazuri de efectuare a încasărilor băneşti în numerar fără utilizarea maşinii de casă şi control existente, încălcându-se prevederile art. 8, alin 2, lit. c) din Codul Fiscal;
  • un caz de neasigurare a bilanţului numerarului în maşina de casă şi control, care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat documentar;
  • 8 cazuri de neprezentare la prima cerere persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul organelor cu atribuţii de administrare fiscală a documentelor de provenienţă a mărfii expuse spre comercializare;
  • 82 de cazuri de desfăşurare a activităţii de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat, ca urmare fiind întocmit procese-verbale, conform prevederilor art. 263 alin. (1) din Codul contravenţional al RM.
Pentru încălcările depistate urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale, în sumă de 131,0 mii lei, şi sancţiuni contravenţionale, în sumă de 58,4 mii lei.

Ca urmare a acţiunilor întreprinse, în 16 cazuri de desfăşurare a activităţilor fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la un alt organ abilitat prin lege, de către organul fiscal au fost a fost ridicate cântare electronice, precum şi mijloace băneşti în sumă de 500,0 lei, în baza proceselor-verbale cu privire la contravenţie, şi transmise pentru examinare după competenţă instanţelor de judecată.

Luând în considerare că rezultatele controalelor denotă amplificarea activităţii de comercializare ilicită a citricelor, acţiunile Serviciului Fiscal de Stat şi în continuare vor fi orientate spre verificarea contribuabililor ce desfăşoară activitate în domeniul respectiv.

Este de menționat că, fiind operate aceste acțiuni, Serviciul Fiscal de Stat nu are ca scop sancţionarea contribuabililor, dar instituirea unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat în raport cu mediul de afaceri şi cetăţeni, bazat pe încredere şi susţinere reciprocă, ceea ce va condiţiona reducerea considerabilă a cazurilor de încălcare a legislaţiei fiscale şi, respectiv, a numărului sancţiunilor aplicate agenţilor economici.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.