28
02 2014
2115

Companiile mari din Republica Moldova se înscriu în categoria de beneficiari ai aplicaţiei „E-Factura”

Contribuabilii mari deţin un rol important în economia naţională şi, făcându-se remarcaţi prin contribuţii importante la Bugetul Public Naţional, se înscriu în categoria contribuabililor care asimilează cel mai activ noile servicii electronice lansate de către Serviciul Fiscal de Stat, a menţionat Şeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul unei întrevederi cu reprezentanţii acestei categorii de contribuabili. La şedinţa dedicată, cu participarea reprezentanţilor companiilor mari din Moldova (Orange, Moldcell, Union Fenosa, Calea Ferată, Moldtelecom etc.), conducerea SFS a informat audienţa despre lansarea şi avantajele aplicaţiei „E-Factura”, fiind menţionată oportunitatea participării acestor agenţi economici în etapa pilot. În cadrul întrevederii, Ion Prisăcaru a vorbit despre scopul şi premisele lansării serviciului „e-Factura”, aplicaţia fiind un serviciu electronic nou menit să substituie mecanismul curent de eliberare şi evidenţă a facturilor şi facturilor fiscale cu unul bazat pe tehnologiile avansate. Implementarea unui asemenea serviciu a derivat din tendinţa continuă a Serviciului Fiscal de Stat să modernizeze actul de gestiune fiscală din Republica Moldova şi să stabilească o interacţiune cu agenţii economici, bazată pe transparenţă şi suport reciproc. În acelaşi context, Şeful IFPS a relevat că utilizarea facturii electronice va aduce un şir de beneficii, printre care optimizarea, în direcţia automatizării a procedurii de eliberare şi livrare a facturilor sau facturilor fiscale, reducerea cheltuielilor aferente acestui proces, diminuarea corupţiei etc. În aceeaşi ordine de idei, a mai fost specificat faptul că autoritatea fiscală naţională pune accentele pe oferirea de noi servicii contribuabililor, în perspectivă imediată fiind preconizată şi lansarea serviciului “Contul curent”. În contextul celor discutate, reprezentanţii companiilor mari din Moldova au apreciat înalt activitatea IFPS în sensul îmbunătăţirii actului de administrare fiscală, prin oferirea de noi servicii şi oportunităţi tuturor contribuabililor. Reformele şi iniţiativele promovate de către IFPS vin să ofere dinamism activităţilor economice, oferindu-le agenţilor economici posibilitatea de a economisi timp şi de a reduce costurile gestionării afacerii, au mai remarcat reprezentanţii contribuabililor mari.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.