11
10 2013
1090

Comunicat de presă: Conformarea fiscală a contribuabililor din municipiul Bălţi

Chişinău, 11 octombrie 2013 – La 03 octombrie curent, colaboratorii fiscali au desfășurat o întâlnire informativă cu agenţii economici care desfăşoară activitate în domeniul alimentaţiei publice, la care au participat 11 contribuabili. În cadrul întrunirii a fost prezentată informația cu privire la nivelul de conformare benevolă la prezentarea dărilor de seamă fiscale, calcularea corectă şi achitarea în termen şi integral a obligaţiunilor fiscale de către contribuabili din domeniul dat. Tot în scopul conformării fiscale benevole a persoanelor fizice, titulari ai patentei de întreprinzător, IFS mun. Bălti a desfăşurat, în perioada 23.09.2013 – 04.10.2013, şedinţe sub genericul ”Răspunderea stabilită de legislaţia în vigoare a titularului patentei”, la care au participat 17 persoane, fiind informate despre răspunderea privind comercializarea cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător la tarabe, tejghele, tonete şi din autovehicule pe pieţe şi/sau în locuri autorizate de autoritatea administraţiei publice locale, cu condiţia că veniturile din vânzări ale titularilor de patente nu vor depăşi 100000 de lei într-o perioadă de 12 luni consecutive. În acelaşi timp, fiecare titular de patentă a fost informat despre necesitatea prelungirii afacerii doar în condiţiile înregistrării întreprinderii, dacă livrarea mărfii va depăşi 100000 de lei. Concomitent, în perioada 23.09.2013 – 04.10.2013 au fost întocmite 23 de procese-verbale cu privire la contravenţie, în baza art. 263 al.1 al Codului Contravenţional al Republicii Moldova, la pieţele mun. Bălţi, cu aplicarea de amenzi în sumă de 16100 lei. Totodată, în această perioadă au fost întocmite 4 acte de control fiscal, din care 3 pentru neaplicarea MCC cu memorie fiscală, în sumă de 30000 lei, şi un act pentru nedeclararea încetării activităţii subdiviziunii în sumă de 4000 lei.

Serviciul de presă al IFPS

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.