23
10 2013
973

COMUNICAT DE PRESĂ: Experţii Băncii Mondiale au asigurat conducerea IFPS de întreaga lor susţinere în ideea reformării şi modernizării SFS

Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru, a convocat o şedință de lucru cu funcționarii de conducere din subordine, la care au fost prezenți şi reprezentanții Băncii Mondiale. La şedinţă, experţii Băncii Mondiale au prezentat raportul preliminar de evaluare a Serviciului Fiscal de Stat, obiectivul cheie al studiului constând în a oferi o imagine veridică şi echidistantă a administrației fiscale din Republica Moldova. Acest raport analizează rezultatele proceselor de administrare fiscală, cum ar fi cele de audit, de gestionare a arieratelor, de administrare a veniturilor, precum și modul în care aceste rezultate sunt realizate, luând în considerare aspecte ale sistemului juridic, caracteristici instituționale, manageriale, factori politici, de acceptare socială a sistemului fiscal.

Prezentarea studiului a evidențiat rezultatele de raportare din dimensiunile strategice de bază, ce reflectă caracteristicile cheie și tendințele de dezvoltare ale Serviciului Fiscal de Stat, care pune un accent puternic pe încurajarea conformării voluntare și o extindere a bazei de impozitare, precum și orientarea către contribuabil și certitudine în aplicarea legislației fiscale. La fel, s-au evidențiat și rezultatele obținute pe domeniile de activitate: tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, informații şi asistență pentru contribuabili, managementul resurselor umane, administraţie şi finanţe, managementul veniturilor, planificarea strategică şi managementul controlului, audit şi investigații fiscale, managementul veniturilor restante/executarea colectării, impozitare internaţională şi audituri interne/controale interne.

Concluzia studiului indică că administrația fiscală din Moldova are un randament mediu pe scala performanței operaționale.

Reprezentanții Băncii Mondiale au menționat faptul că Serviciul Fiscal de Stat are o bază bună în aplicarea Codului fiscal și la acordarea de servicii contribuabililor. De asemenea, s-a menționat că 37 la sută din evaluările privind controlul fiscal sunt efectiv plătite de contribuabili, procentaj ce este înalt, în contextul regiunii. O cifra mai clara poate fi stabilita prin urmărirea cazurilor fiscale din instanțele de judecată. În pofida unor ameliorări recente în operațiunile de afaceri de bază ale Serviciului Fiscal de Stat, deficiențe semnificative au fost identificate în domeniile de administrare fiscală, cum ar fi Managementul Riscului de Conformare, managementul arieratelor, în procedura de restituire a TVA, managementul resurselor umane și în domeniul tehnologiilor informaționale.

În cadrul ședinței, Şeful IFPS Ion Prisăcaru a mulțumit experţilor Băncii Mondiale pentru studiul de evaluare a capacităţilor la zi ale Serviciului Fiscal de Stat, concluziile experţilor independenţi având potenţialul de a ne oferi o imagine veridică şi echidistantă. Procesul de reformare a administrației fiscale, a menționat Ion Prisăcaru, trebuie sa aibă ca obiectiv o abordare modernă a problemei interacţiunii dintre Serviciul Fiscal de Stat şi contribuabilii săi. În baza acestei evaluări vom purcede la elaborarea Strategiei de reformare şi modernizare a administrației fiscale, aceasta transformându-se intr-o instituție orientată preponderent spre performanţă, mult mai transparentă, mai responsabilă, mai echitabilă şi orientată spre servicii de calitate, va maximiza încrederea contribuabililor în sistem şi va crea premisele reducerii fiscalității în Republica Moldova.

În acelaşi context, experţii Băncii Mondiale au asigurat conducerea IFPS de întreaga lor susţinere în modernizarea Serviciului Fiscal de Stat.

4 imagini

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.