21
08 2013
1685

Comunicat informativ

Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chişinău informează că, potrivit legislaţiei în vigoare, organul fiscal, suplimentar la atribuţiile prevăzute de legislaţia fiscală, exercită şi atribuţii de organizare a evidenţei, evaluării şi vânzării bunurilor confiscate, bunurilor fără stăpân, a bunurilor sechestrate perisabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune şi a comorilor (în continuare – bunuri confiscate). În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (9) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului V din Codul fiscal nr. 408-XV din 26 iulie 2001, până la intrarea în vigoare a legislaţiei respective, organul fiscal, suplimentar la atribuţiile prevăzute de legislaţia fiscală, exercită şi atribuţii de organizare a evidenţei, evaluării şi vânzării bunurilor confiscate, bunurilor fără stăpân, a bunurilor sechestrate perisabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune şi a comorilor (în continuare – bunuri confiscate). Pe parcursul ultimilor ani în mod deosebit s-a acordat atenţie procesului eficientizării transparenţei în administrarea bunurilor confiscate. În acest scop pe site-ul oficial al SFS - www.fisc.md- sunt plasate şi, respectiv, actualizate informaţiile privind soldurile bunurilor confiscate propuse spre comercializare agenţilor economici viitorii cumpărători. Bunurile în cauză sunt preluate la evidenţă Serviciului Fiscal de la organele abilitate cu dreptul respectiv în rezultatul încălcărilor legislaţiei contravenţionale, penale, vamale etc. Întru executarea prevederilor Regulamentului cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vânzare a bunurilor confiscate, fără stăpân, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte şi a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 972 din 11.09.2001, la momentul preluării bunurilor ele sunt însoţite de rezultatele expertizei a calităţii şi evaluării respective, efectuate de Camera de Comerţ şi Industrie al Republicii Moldova ori alt organ abilitat cu acest drept. Ulterior, loturile de bunuri în cauză sunt prezentate spre comercializare prin intermediului Bursei Universală de Mărfuri a Moldovei. În cazul în care bunurile nu sunt comercializate prin licitaţiile bursiere, ele se restituie organului fiscal pentru organizarea comercializării prin alte metode: prin vânzare-cumpărare, prin consignaţie, prin concurs. Serviciul Fiscal de Stat este deschis pentru colaborarea în vederea comercializării bunurilor confiscate numai cu agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului şi producerii. Totodată, persoanele fizice pot procura bunurile confiscate expuse spre comercializare numai prin intermediului Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei în mărimea loturilor expuse spre comercializare.

Serviciul de presă Tel. 022 823379 presa@fisc.md

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.