15
01 2014
2156

Conducerea IFPS a solicitat un grad sporit de mobilizare al IFS pe mun. Chişinău

Acţiunile de conformare fiscală benevolă e necesar să fie însoţite de acţiuni legale severe de sancţionare a contribuabililor care se eschivează grosolan şi sistematic de la onorarea obligaţiunilor faţă de Bugetul Public Naţional, a declarat Şeful IFPS, Ion Prisăcaru, în cadrul şedinței de lucru „Darea de seamă privind activitatea IFS pe municipiul Chișinău pe parcursul anului 2013”.

În cadrul şedinţei au fost discutaţi indicatorii de performanță ce țin de încasările la BPN, dinamica restanțelor, eficiența controalelor fiscale, contracararea activității firmelor fantomă, eficiența posturilor fiscale etc., precum și au fost discutate problemele cu care se confruntă IFS pe mun. Chișinău în procesul de administrare fiscală. De asemenea, o atenţie sporită a fost acordată analizei cauzelor care au determinat neîndeplinirea, de către IFS Chişinău, a indicatorilor de acumulare a veniturilor la BPN, autoritatea fiscală municipală fiind unul din puţinele IFT care au ratat acest obiectiv.

În acest context, Ion Prisăcaru a specificat că este necesară eficientizarea activităţii IFS municipal, creşterea randamentului urmând să fie realizată şi prin revizuirea politicilor aplicate unor categorii de contribuabili, prin eliminarea neclarităţilor de ordin legislativ, prin creşterea profesionalismului angajaţilor Fisc-ului, prin promovarea unor politici moderne de gestionare fiscală etc.

Este necesară, a declarat Şeful IFPS, extinderea bazei de impozitare, acţiunile de conformare fiscală benevolă fiind necesar să fie însoţite de acţiuni drastice de sancţionare a contribuabililor care se eschivează grosolan de la onorarea obligaţiunilor faţă de Bugetul Public Naţional. Este necesar de procedat la executarea silită a restanţelor acestor contribuabili şi, pentru a stinge datoriile la Buget, să fie vândute bunurile sechestrate.

La acelaşi subiect, Şeful IFPS a punctat carenţele în gestionarea restanţelor şi a evidenţiat necesitatea revizuirii algoritmului de activitate a posturilor fiscale, în multe cazuri acestea nefiind eficiente în contracararea evaziunii fiscale. În aceeaşi ordine de idei, Ion Prisăcaru a solicitat subalternilor să fie depuse eforturi susţinute pentru valorificarea rezervelor, toate eforturile fiind direcţionate acumulării eficiente de venituri la Buget.

Şeful IFS pe mun. Chişinău, Vitalie Balinschi, a punctat, în raportul său, principalele repere ale activităţii structurii pe care o conduce pentru anul precedent şi a menţionat că autoritatea fiscală municipală, parte integrantă a SFS, se implică consacrat în proiectul de reformare şi modernizare a SFS, obiectivele pentru anul în curs urmărind gestionarea fiscală cât mai eficientă a arealului economic municipal.

După finisarea lucrărilor primei întruniri, s-a convocat în şedinţă Comisia de evaluare a performanțelor colective ale IFS pe municipiul Chișinău pe parcursul anului 2013, fiind discutat şi gradul de realizare a obiectivelor și activităților prevăzute în Planul anual de acțiuni al IFS pe mun. Chișinău. Pe finalul evenimentului, activitatea subdiviziunilor din cadrul IFS pe mun. Chişinău a fost apreciată cu calificativul de evaluare “bine”.

via www.fisc.md

4 imagini

  • Conducerea IFPS a solicitat un grad sporit de mobilizare al IFS pe mun. Chişinău
Image 1 of 4
  • Conducerea IFPS a solicitat un grad sporit de mobilizare al IFS pe mun. Chişinău
Image 2 of 4
  • Conducerea IFPS a solicitat un grad sporit de mobilizare al IFS pe mun. Chişinău
Image 3 of 4
  • Conducerea IFPS a solicitat un grad sporit de mobilizare al IFS pe mun. Chişinău
Image 4 of 4

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.