10
02 2015
1533

Conducerea SFS a stabilit, pentru luna februarie 2015, obiectivele și indicatorii de performanță ale autorității fiscale, în scopul majorării acumulării veniturilor la BPN

Administrarea eficientă a încasărilor la Bugetul Public Național este principalul obiectiv al Serviciului Fiscal de Stat, pentru anul 2015 fiind stabilite obiective și indicatori de performanță pe întregul sistem fiscal, a declarat, solicitat de presă, Șeful SFS, Ion Prisăcaru. În acest context, șeful autorității fiscale naționale a specificat că veniturile și cheltuielile se stabilesc în legea bugetar-anuală, și, deoarece legea bugetar-anuală are un caracter suspensiv, fiind valabilă pe o perioadă determinată, iar pentru anul 2015 acest cadru încă nu a fost aprobat de către Parlamentul Republicii Moldova, pentru luna februarie a anului 2015, în scopul majorării acumulării veniturilor la BPN, se stabilesc următoarele obiective și indicatori de performanță care urmează a fi atinși de către Inspectoratele fiscale de stat teritoriale și DGAMC, după cum urmează:
  • decalajul între nivelul de venituri prognozate și nivelul real încasat pentru perioada de raportare se admite nu mai mult de +3 % ;
  • sumele încasate la BPN să constituie nu mai puțin de 95% din sumele calculate curent la BPN;
  • ritmul de creștere a veniturilor acumulate față de luna februarie anul 2014 să constituie la:
1.1. Bugetul de stat – 15 %; 1.2. Bugetul unităților administrativ teritoriale – la nivelul anului precedent; 1.3. Bugetul asigurărilor sociale de stat – 20%; 1.4. Fondul asigurării obligatorii de asistenţă medicală – 15%; 1.5. Total încasat la BPN - 12,5%;
  • diminuarea restanței existente la 31.XII.2014 - cu 8,334% lunar;
  • diminuarea sumelor înscrise în evidența specială la data de 31. XII.2014 - nu mai puțin de 3% lunar.
Obiectivele propuse urmăresc să dezvoltăm succesele realizate în 2014 și să valorificăm toate rezervele pentru a asigura încasări majorate la BPN, în 2015, în măsura în care autoritățile statului să poată să realizeze în deplină măsură sarcinile de dezvoltare social-economică a Republicii Moldova, a concluzionat Ion Prisăcaru. Serviciul de presă al IFPS

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.