13
02 2014
1879

Conducerea SFS este interesată de practica internaţională în administrarea fiscală

Experienţa colegilor din cadrul Ministerului Impozitelor al Republicii Azerbaidjan oferă plusvaloare eforturilor de eficientizare a activităţii administraţiei publice naţionale, a declarat Şeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul întrevederii de astăzi cu o echipă de experţi fiscali din Azerbaidjan.

În cadrul întrevederii, părţile au abordat subiecte ce ţin de extinderea cooperării pe dimensiunea schimbului de experienţă şi transferului de practici în domeniul facturii electronice, conturile TVA, aplicarea impozitului simplificat, conformarea benevolă, prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul sistemului fiscal etc.

Cu referinţă la vizita în Republica Moldova, experţii în domeniul fiscal din Azerbaidjan au apreciat înalt relaţiile bilaterale de colaborare dintre autorităţile fiscale ale ambelor ţări şi şi-au exprimat disponibilitatea de a oferi colegilor moldoveni consultaţii la subiectele ce-i interesează, apreciind practica acumulată privitor la aspectele de deservire a contribuabililor.

A fost menţionat şi faptul că administraţia fiscală din Azerbaidjan prestează contribuabililor 62 de servicii electronice, oaspeţii exprimându-şi interesul, la rândul lor, de a afla mai multe particularităţi despre funcţionarea sistemului de plăţi electronice fără numerar, prin carduri bancare şi POS terminale.

În acelaşi context, şeful autorităţii fiscale naţionale a salutat vizita la Chişinău a colegilor din Azerbaidjan, specificând că fiscalitatea este un domeniu ce trebuie de studiat continuu, schimbul de experienţă fiind de o importanţă deosebită în perfecţionarea administrării fiscale. Ion Prisăcaru i-a mai informat pe oaspeţi că autoritatea fiscală naţională promovează politici de retehnologizare a procesului de administrare fiscală şi, cu acest scop, elaborează noi servicii electronice în suportul contribuabililor.

Ieri, 11 februarie 2014, a menţionat Ion Prisăcaru, am lansat serviciul electronic e-Factură, ce oferă o serie de avantaje indiscutabile tuturor părților implicate în procesele implementării și utilizării acestui serviciu, printre care creşterea operativităţii în ceea ce ţine de documentarea tranzacţiilor efectuate, reducerea riscului falsificării facturilor fiscale, creşterea productivităţii muncii, reducerea cheltuielilor de imprimare a facturilor şi facturilor fiscale, excluderea riscurilor de pierdere a formularelor facturilor sau facturilor fiscale, reducerea cheltuielilor suportate.

De asemenea, Şeful IFPS a apreciat extrem de utile informaţiile despre practicile colegilor din Azerbaidjan în cele ce ţin de perfecţionarea şi securizarea sistemului informaţional al autorităţii fiscale.

În perioada 12-14 februarie, la IFPS se află în vizită o echipă de experţi ai Ministerului Impozitelor al Republicii Azerbaidjan, din care fac parte Taryel Culiyev, Şef al Departamentului principal securitate internă, Yunis Guliyev, Şef de Diviziune din cadrul Departamentului principal politici fiscale şi cercetare strategică, Ilgar Khalilov, Şef de Diviziune din cadrul Departamentului înregistrarea de stat a subiecţilor antreprenoriatului şi analiză economică şi Parviz Mammadov, Inspector fiscal principal de stat din cadrul Departamentului deservirea contribuabililor.

via www.fisc.md

4 imagini

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.