28
10 2013
1650

Consiliul Consultativ al IFPS oferă soluţii la problemele complexe din domeniul fiscal

Consiliul Consultativ al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat s-a întrunit în şedinţă ordinară, pentru a dezbate subiecte de complexitate sporită din domeniul fiscal.

Pe agenda şedinţei au figurat mai multe subiecte, precum examinarea problemelor abordate de întreprinderile din sectorul energetic privind deducerea pierderilor supranormative şi a cheltuielilor cauzate de calamităţile naturale, deducerea cheltuielilor cu uzura ambalajelor returnabile pentru întreprinderile care au trecut obligatoriu la Standardele Internaţionale de Raportare Financiare (IFRS), corectitudinea şi condiţiile de aplicare a prevederilor atr.20 lit.g) din Codul fiscal.

De asemenea, membrii Consiliului Consultativ au mai abordat, ca subiecte tematice, dezacordul Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din RM asupra răspunsurilor primite de la IFPS şi Ministerul Finanţelor privind aplicarea prevederilor Instrucţiunii privind modul de completare şi prezentare a dării de seamă pe taxa pentru dispozitivele publicitare (Forma TDP 12), cât şi conţinutul economic şi impozitarea operaţiunii ce ţine de aportul asociatului întreprinderii pentru acoperirea pierderilor perioadelor precedente.

Urmare a dezbaterilor, membrii Consiliului Consultativ al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat au punctat, la primul punct al agendei, că entităţile economice au dreptul la împărţirea lunară cumulativă a pierderilor, de la începutul perioadei, cu condiţia că nu se va depăşi balanţa anuală şi, astfel, se va permite ca acestea să fie trecute la cheltuieli deductibile. În manieră similară, au fost enunţate soluţii legale şi pentru celelalte probleme abordate.

În cadrul şedinţei, Şeful IFPS, Ion Prisăcaru, a apreciat înalt aportul membrilor Consiliului Consultativ la eliminarea lacunelor din legislaţia fiscală, ceea ce contribuie la eficientizarea şi debirocratizarea sistemului fiscal. Fiscalitatea trebuie să fie aşezată pe principii solide care să poată fi aplicate consecvent de-a lungul redactării întregii legislaţii din domeniu, iar eliminarea neclarităţilor din legislaţia fiscală generează securitate atât pentru contribuabil, cât şi pentru bugetul de stat, a mai menţionat Ion Prisăcaru.

Serviciul de presă al IFPS

3 imagini

  • Consiliul Consultativ al IFPS
Image 1 of 3
  • Consiliul Consultativ al IFPS
Image 2 of 3
  • Consiliul Consultativ al IFPS
Image 3 of 3

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.