30
12 2015
1273

Consiliul de Conformare al IFPS solicită conformarea voluntară a contribuabililor

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a convocat în ședință, pe 23 decembrie curent, Consiliul de Conformare, fiind invitați agenți economici din domeniul de activitate ”investigație și protecție a bunurilor și persoanelor”.

Ținând cont de faptul că unul din domeniile cheie ale Planului strategic a Serviciului Fiscal de Stat este consolidarea conformării fiscale, aplicarea metodelor de constrângere față de agenții economici fiind acceptabilă doar după epuizarea tuturor metodelor de conformare voluntară, în cadrul Consiliului de Conformare au fost prezentate informații concrete despre riscurile stabilite în activitatea agenților economici din ramura de activitate menționată și anume:

  • Prezența fenomenului „salariului în plic” și „munca la negru”;
  • Achitări nesemnificative la BPN în comparație cu cifra de afaceri înregistrată;
  • Reflectarea în evidența contabilă a sumelor considerabile de pierderi fiscale pe parcursul a mai multor perioade fiscale, trecerea permanentă a sumei TVA destinată trecerii în cont;
  • Documentarea tranzacțiilor suspecte. Înregistrarea procurărilor în sume enorme cu întreprinderi care, la rândul lor, documentează procurări de la întreprinderi anulate ca plătitori TVA, delincvente;
  • Nedeclararea în evidența contabilă a tuturor veniturilor înregistrate;
  • Reflectarea în evidența contabilă a cheltuielilor majorate artificial (prestări de servicii, achiziții de materiale, mărfuri, dar care nu corespund realităților economice).
La ședință a fost prezentată o analiză, în tabele și grafice, a activității contribuabililor invitați privind povara fiscală (ponderea achitărilor de impozite din volumul total al livrărilor înregistrate) și fondul de salarizare declarat. Datele respective, pentru fiecare contribuabil în parte, au fost comparate cu povara fiscală și fondul de salarizare mediu stabilit pentru ramura de activitate, fiind prezentate exemple concrete a contribuabililor care înregistrează indicatori ce depășesc media stabilită în domeniul respectiv de activitate.

Utilizând metoda de comparare cu agenții economici ce activează în condiții similare, au fost prezentate estimările privind impozitele care urmau a fi vărsate la buget de către contribuabilii invitați, inclusiv fondul de salarizare care urma a fi declarat, în cazul în care la agenții economici examinați nivelul indicatorilor de conformare (povara fiscală și fondul de salarizare) se egala cu cel mediu pe ramură. În vederea securizării informațiilor, care pot constitui secret fiscal, contribuabilii examinați au fost convențional numerotați cu literele A, B, C, D, E, F, G, H (agenții economici invitați), X, Y, Z, W, Q fiind agenții economici examinați ce activează în condiții similare.

În cadrul şedinţei, Șeful Serviciului Fiscal de Stat, Ion Prisăcaru, a reiterat necesitatea ca respectivii contribuabili să întreprindă în regim de urgență acțiuni concrete, care să conducă la eliminarea sau diminuarea impactului riscurilor de neconformare. Astfel, activitatea contribuabililor din domeniu va fi monitorizată pe parcursul următoarelor două luni şi, în caz de neconformare, Serviciul Fiscal de Stat va recurge la aplicarea tuturor măsurilor de constrângere stabilite de legislaţia în vigoare, inclusiv cu recalcularea obligațiunilor prin metode și surse indirecte.

Notă: Consiliul de Conformare al IFPS este un organ consultativ creat cu scopul de a acorda recomandări și soluții practice în vederea creșterii gradului de conformare al contribuabililor, îmbunătățirii permanente a calității serviciilor fiscale, ridicarea nivelului de transparență și de responsabilitate, atât a contribuabililor, cât și a funcționarilor fiscali.

via | www.fisc.md

6 imagini

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.