05
09 2014
1325

Consultare publică cu reprezentanții profesiilor juridice

Consultarea opiniei publice reprezintă unul din pilonii unei activități publice de succes a unei autorități, care se focusează pe prestarea serviciilor publice calitative contribuabililor.

La data de 04 septembrie 2014, în incinta Inspectoratului Fiscal Principal de Stat a avut loc ședința de consultare publică cu reprezentanții profesiilor juridice, la care au participat notari, executori judecătorești, reprezentanți ai avocaților și alte persoane interesate de subiectele discutate.

Subiectul discuției l-a constituit proiectul Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET14) (accesibil pe Proiecte_de_acte_legislative_normative.aspx ), care prevede, pe lângă alte momente importante, prezentarea acesteia de către persoanele fizice ce practică activitate profesională, în scopul consolidării tuturor veniturilor obţinute și optimizarea procesului de declarare a obligațiilor fiscale de către acestea.

Participanții la discuție au apreciat înalt deschiderea autorității fiscale și au intervenit cu o serie de comentarii și precizări, în scopul îmbunătățirii administrării fiscale pe domeniul dat, dar și au înaintat o serie de propuneri ce ar contribui la perfecționarea activității acesteia, pe dimensiunea ce vizează politica fiscală, sugestiile enunțate urmând a fi prezentate Ministerului de Finanțe, pentru informare.

Menționăm că includerea în proiectul Declarației a veniturilor din activitatea profesională s-a conturat, pe lângă necesitățile interne, și după studierea celor mai bune practici europene, prin intermediul Organizației Intra-Europene a Administrațiilor Fiscale (IOTA), fiind studiată practica Suediei, Belgiei, Danemarcei, Estoniei, Finlandei, Georgiei, Norvegiei, Spaniei, Ungariei etc.

3 imagini

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.