05
12 2014
1439

Contracararea activităților ce contravin normelor legale

Întru asigurarea executării conforme a Planului de acțiuni pentru anul 2014 și anume: asigurarea identificării contribuabililor ce nu-și onorează obligațiunile față de stat și luarea de măsuri adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, precum și asigurarea sporirii gradului de încasări, drept urmare a acțiunilor de majorare a bazei impozabile, IFS pe municipiul Chișinău comunică că în ziua de 03 decembrie 2014 a efectuat controale fiscale prin metoda verificării operative la contribuabilii care desfășoară activitate în incinta pieței amplasate pe strada Socoleni a capitalei. Drept rezultat al acestor verificări, s-au constatat încălcări ale legislației fiscale: 1 caz de comercializare a mărfurilor supuse accizelor, pasibile de marcare obligatorie, cu utilizarea „Timbre de acciz” falsificate; 7 cazuri de neutilizare a mașinilor de casă și control existente la efectuarea decontărilor în numerar, încălcându-se prevederile art. 8, alin 2, lit. c) din Codul Fiscal; 2 cazuri de neasigurare a bilanțului numerarului în mașina de casă și control care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat documentar; 1 caz de neprezentare la prima cerere persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul organelor cu atribuții de administrare fiscală a documentelor de proveniență a mărfii expuse spre comercializare; 6 cazuri de desfășurare a activității de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat, ca urmare fiind întocmit proces-verbal conform prevederilor art. 263 alin. (1) din Codul contravențional al RM. Pentru încălcările depistate urmează a fi aplicate sancțiuni fiscale în sumă de 85,0 mii lei și sancțiuni contravenționale în sumă de 12,2 mii lei. Aducem șa cunoștință că anterior administratorul pieței din strada Socoleni și contribuabilii care activează în incinta acesteia, au fost atenționați asupra faptului că Serviciul Fiscal de Stat nu are ca scop sancționarea contribuabililor, ci instituirea unui cadru unitar al relațiilor de parteneriat în raport cu mediul de afaceri și cetățeni, bazat pe încredere și susținere reciprocă, ceea ce va condiționa reducerea considerabilă a cazurilor de încălcare a legislației fiscale și, respectiv, a numărului sancțiunilor aplicate agenților economici. De asemenea, aceștia au fost atenționați și avertizați asupra răspunderii în conformitate cu legislația în vigoare, urmare a nerespectării prevederilor acesteia și/sau în urma practicării activității de întreprinzător ilegale. Administratorul pieței a fost chemat să prevină și să evite activitatea neînregistrată sub orice forme organizatorice-juridice ale persoanelor fizice, fiindu-i acordat un termen rezonabil pentru efectuarea inventarierii celor ce activează pe teritoriul pieței subordonate. Pe viitor, Serviciul Fiscal de Stat, având drept scop conformarea benevolă a contribuabililor prin educarea agenților economici în spiritul respectării legislației în vigoare, va monitoriza activitatea acestora în vederea depistării și contracarării activităților ce contravin normelor legale, cu scopul majorării bazei impozabile.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.