12
11 2015
917

Controale fiscale în cluburile din Chișinău

IFS mun.Chişinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-şi onorează obligaţiunile faţă de stat şi întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acţiunilor de majorare a bazei impozabile, comunică următoarele. În zilele de 22-25 şi 30-31 octombrie 2015 funcţionarii fiscali din cadrul IFS mun.Chişinău au organizat un şir de acţiuni orientate spre verificarea contribuabililor care prestează servicii de agrement şi alimentaţie publică în incinta localurilor (cafenele, baruri, cluburi de noapte, disco), în partea ce ţine de aplicarea maşinilor de casă şi control la efectuarea decontărilor în numerar cu consumatorii, reflectarea în documentele de evidenţă contabilă a veniturilor real încasate de la consumatori, deţinerea documentelor de provenienţă la mărfurile supuse comercializării, ş.a.. În rezultatul a 29 de controale fiscale s-au constatat încălcări ale legislaţiei fiscale, respectiv:
  • 23 cazuri de efectuare a încasărilor băneşti în numerar fără utilizarea maşinii de casă şi control existente, încălcându-se prevederile art. 8, alin 2, lit. c) din Codul Fiscal;
  • 10 cazuri de neasigurare a bilanţului numerarului în maşină de casă şi control, care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat documentar;
  • 14 cazuri de neprezentare la prima cerere persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul organelor cu atribuţii de administrare fiscală a documentelor de provenienţă a mărfii expuse spre comercializare;
  • 2 cazuri de comercializare a mărfurilor supuse accizelor pasibile de marcare obligatorie cu “Timbre de acciz”, fără “Timbre de acciz”,
Pentru încălcările depistate urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 295,0 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 28,0 mii lei. Ţinând cont de încălcările stabilite în rezultatul controalelor fiscale efectuate, acţiunile Serviciului Fiscal de Stat şi în continuare vor fi orientate spre verificarea contribuabililor care prestează servicii de agrement şi alimentaţie publică în perioadă nocturnă, cu scopul conformării benevole a acestora cerinţelor legislaţiei în vigoare. Totodată Vă informăm că, Serviciul Fiscal de Stat nu are ca scop sancţionarea contribuabililor, dar instituirea unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat în raport cu mediul de afaceri şi cetăţeni, bazat pe încrederea şi susţinerea reciprocă, ceea ce va condiţiona reducerea considerabilă a cazurilor de încălcare a legislaţiei fiscale şi, respectiv, a numărului sancţiunilor aplicate agenţilor economici.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.