05
02 2015
2017

Cu privire la unele aspecte ce ţin de folosirea Registrului MCC

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu neclarităţile apărute la folosirea Registrului maşinii de casă şi control cu memorie fiscală comunică următoarele. Conform modificărilor la punctul 8 lit. c) din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998 „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar” (operate prin Hotărîrea Guvernului nr.467 din 16 iunie 2014 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998”), dacă la sfârşitul anului de gestiune în Registrul MCC a rămas spaţiu nefolosit (foi curate), acest registru poate fi folosit pentru înregistrarea încasărilor anului de gestiune imediat următor. Concomitent, după înscrierea în Registrul MCC a datelor din ultimul RAPORT Z in anul de gestiune finalizat va urma înscrierea de totalizare, care, sub menţiunea VERIFICAT, se confirmă prin semnătura persoanei responsabile a utilizatorului (contribuabilului) MCC, indicându-se data înscrierii. Înscrierea de totalizare urmează de transcris pe pagina liberă imediat următoare din Registrul MCC. Prin urmare procedura de legalizare a Registrul MCC la organul fiscal nu se va efectua şi este în vigoare legalizarea iniţială.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.