24
07 2014
1368

Curtea de Conturi susține centralizarea Serviciului Fiscal de Stat

Conducerea IFPS este interesată și responsabilă de modul în care au fost utilizați banii publici și mulțumesc Curții de Conturi că a dat curs solicitării noastre de a efectua acest audit, a declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul ședinței Curţii de Conturi, la care a fost examinat două rapoarte de audit, în urma misiunilor efectuate la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

În contextul rezultatelor misiunilor de audit, Ion Prisăcaru a menționat că în raport sunt menționate și rezultatele obținute de către SFS în urma unor acțiuni înițiate independent, atât în baza auditului intern, cât și reieșind din autoevaluarea situației. Mai mult ca atât, unele situații constatate la IFPS sunt caracteristice pentru întregul sistem bugetar și soluționarea lor va aduce plusvaloare pentru întreaga țară, nu numai pentru Serviciul Fiscal de Stat. Printre acestea ași dori să evidențiez chestiunile ce țin de evidența activelor nemateriale, de evidența mijloacelor speciale și a mijloacelor temporar intrate, de limitarea cheltuielilor de transport, de reglementare a sistemului de premiere, de evaluare a mijloacelor fixe etc., a mai menționat Ion Prisăcaru.

În același context, membrii Curții de Conturi au remarcat, alături de carențele depistate, dinamica pozitivă de dezvoltare a autorității fiscale, exprimată prin promovarea conformării fiscale voluntare și prin creșterea încasărilor la buget.

A fost remarcat faptul că astăzi nu mai sunt rânduri după facturi fiscale, s-au redus drastic cazurile în care colaboratorii fiscali ajungeau să ”colaboreze” cu evazioniștii, a crescut considerabil gradul de transparență și de deschidere pe segmentul interacțiunii SFS și contribuabili etc., aceste concluzii urmând atât discuțiilor cu reprezentanții mediului de afaceri, cât și fiind relevate de către echipa de audit.

De asemenea, la restituirea TVA, urmare a introducerii noilor servicii electronice de către IFPS, au fost înlăturate neregulile din trecut, când decizia depindea de factorul uman, în anumite cazuri fiind atestată proliferarea fenomenului corupției, au fost întreprinse acțiuni eficiente de depistare și anihilare a firmelor ce practică pseudo-activitate etc.

La același subiect, Președintele Curții de Conturi, Serafim Urechean, a menționat că s-a schimbat optica prin care conducerea IFPS concepe modul și principiile de activitate ale autorității fiscale naționale, fiind atestată o tendință pozitivă de îmbunătățire a stării de lucruri. Numai pe dimensiunea combaterii fraudelor fiscale, pe segmentul TVA, s-a atestat o diminuare de zece ori, în 2008 suma fraudelor depășind 800 de milioane lei, iar în 2013 – circa 80 milioane.

Oamenii care activează în acest domeniu (SFS – n.r.) trebuie să fie încurajați, a relevat Serafim Urechean, specificând că, în același timp, se observă că structurile teritoriale ale SFS întârzie să se adapteze la politicile promovate de către conducerea IFPS, fiind atestate cazuri în care agenții economici sunt constrânși să plătească taxe pentru ”loialitate”. De aici, a concluzionat Președintele Curții de Conturi, trebuie să susținem inițiativa de centralizare a Serviciului Fiscal de Stat.

via www.fisc.md

3 imagini

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.