26
08 2015
1231

DAF Buiucani - acțiuni sporite în vederea conformării benevole

În scopul popularizării legislației fiscale și conformării benevole a contribuabililor, DAF Buiucani, în perioada din 17 august – 22 august 2015, a întreprins mai multe acțiuni, printre care pe data de 21.08.2015, a organizat un seminar cu agenții economici administrați, cu genericul „Modul și termenul de eliberare a certificatelor ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în RM”. Pe parcursul seminarului, a fost adus la cunoștința contribuabililor modul și termenul de eliberare a certificatelor menționate, cât și lista documentelor necesare de a fi prezentate pentru obținerea lor. Concomitent, participanții la seminar au fost antrenați în discuții privind impactul negativ al fenomenului achitării salariilor „în plic” și „muncii la negru”, cât și posibilitățile oferite contribuabililor la utilizarea sistemelor informaționale automatizate. Pe parcursul perioadei de referință, în vederea continuității contracarării desfășurării activității ilicite de antreprenoriat, DAF Buiucani a întreprins acțiuni de control la agenții economici amplasați în teritoriul administrat. Controalele fiscale s-au soldat cu perfectarea a 15 procese-verbale contravenționale pentru desfășurarea activității ilicite, încălcare prevăzută de art.263 alin.(1) al Codului Contravențional al RM. Persoanele fizice-cetățeni sancționate au fost informate despre necesitatea legalizării activității desfășurate. În scopul majorării gradului de conformare fiscală voluntară a contribuabililor, în perioada din 17 august – 22 august 2015, au fost verificați agenți economici din domeniul șantierelor de construcții a blocurilor locative (orele de muncă de facto, remunerarea, volumul de lucru, subantreprenorii). Acțiunile întreprinse au ca scop educarea agenților economici în spiritul conformării voluntare la declararea și la plata obligațiunilor fiscale și îmbunătățirea civismului fiscal.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.