21
05 2016
1295

DAF Buiucani – acțiuni de majorare a nivelului de disciplină fiscală

În scopul atingerii obiectivului propus, de a acorda asistență și sprijin contribuabililor onești, de a aplica politici de descurajare pentru cei care se eschivează de la plata obligațiunilor fiscale, DAF Buiucani a IFS mun. Chișinău, a întreprins un spectru larg de măsuri de executare silită față de agenții economici care nu-și onorează obligațiunile față de buget. Astfel, în prima jumătate a lunii mai curent, față de agenții economici restanțieri au fost aplicate pârghii de asigurare și executare silită a obligației fiscale, după cum urmează:
  • au fost suspendate operațiunile la conturile bancare a 54 restanțieri pe motivul neachitării la timp și integral la BPN a obligațiunilor fiscale, și înaintate 324 de ordine incaso, în sumă totală de 4523,9 mii lei, inclusiv 1279,9 mii lei - la debitori, din care a fost încasată la buget suma de 3921,40 mii lei;
  • au fost încasate mijloace bănești din casieriile a 17 agenți economici, în sumă de 113,6 mii lei;
  • au fost întocmite 11 procese-verbale contravenționale, conform prevederilor art.266 alin.3 din CC al RM, pentru neachitarea în termenul stabilit de legislație a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, cu aplicarea sancțiunilor corespunzătoare.
În scopul îmbunătățirii conlucrării cu organele publice locale în vederea colectării depline a veniturilor bugetare, pe 13.05.2016, DAF Buiucani a IFS mun. Chișinău a organizat un seminar de instruire cu perceptorii fiscali din Primăriile administrate. Pe parcursul seminarului, cei prezenți la întrevedere, au fost atenționați referitor la necesitatea vărsării la buget a mijloacelor bănești încasate în numerar de la contribuabili cu respectarea prevederilor art.171 alin(4) al Codului fiscal. Agenda ședinței de instruire a cuprins și subiecte ce țin de acordarea ajutorului practic la perfectarea corectă și în termen a avizelor de plată la impozitul pe bunurile imobiliare, ținând cont de sumele restanței pentru anii precedenți, de majorarea de întârziere la aceste restanțe, cât și de reducerea la plata impozitului de care beneficiază contribuabilii, potrivit Codului fiscal.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.