18
01 2016
1431

DAF Buiucani oferă detalii despre implementarea codului IBAN

În scopul optimizării procesului de implementare a codului IBAN şi diminuării riscului de transfer eronat al mijloacelor băneşti, Direcția administrare fiscală Buiucani a Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău a organizat recent un seminar de instruire cu contribuabilii din sectorul administrat. În cadrul şedinţei consultative, participanții au avut posibilitatea să afle informaţii detaliate despre modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, începând cu 01.01.2016. Accentul a fost pus pe structura codului IBAN şi perfectarea documentului de plată destinat transferului bugetar. Pentru evitarea eventualelor probleme de transfer, agenţilor economici li s-a recomandat să acceseze pagina oficială a Ministerului Finanţelor www.mf.gov.md. Pe parcursul seminarului, cei prezenţi la întrevedere au făcut cunoştinţă și cu particularitățile completării Notei de informare (forma IALS 14) şi a Notei de informare (forma INR 14), fiind avizați despre expirarea, la 25 ianuarie 2016, a termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale menţionate. Agenda şedintei de instruire a cuprins şi subiecte ce țin de promovarea celor mai actuale servicii electronice. Pe final, contribuabilii au fost informaţi referitor la liberalizarea imprimării de sine stătător a facturilor fiscale, precum şi despre neasigurarea de către SFS, începând cu 01.01.2016, cu formulare tipizate de documente primare cu regim special. Întrunirea a avut loc într-un mod interactiv, iar participanţii la seminar s-au arătat interesaţi de tematica abordată, adresând întrebări şi obținând răspunsuri, cu demonstrarea unor aspecte practice.

via | fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.