11
07 2016
3852

Dările de seama fiscale – obligatoriu electronic

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoștință că prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, nr. 138 din 17 iunie 2016, publicată În Monitorul Oficial nr.184-192 din 01 iulie 2016 a fost completat art.187(2 (prim)) din Codul fiscal cu o nouă obligațiune și anume, începând cu 01 iulie 2016, contribuabilii care au conform numărului scriptic de salariați înregistrat în anul precedent - mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de munca ori prin alte contracte vor prezenta, în mod obligatoriu, dările de seamă fiscale pentru perioadele fiscale de după 1 iulie curent, exclusiv în formă electronică, utilizând serviciul „Declarație Electronică”. Pentru a afla care este procedura de conectare la serviciile fiscale electronice urmează să apelați la tel: 022-82-22-22 sau la adresa Î.S. ”Fiscservinform”: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 162, et.2, bir. 220.


via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.