01
03 2017
6710

Dările de seamă pe suport de hârtie nu vor mai fi acceptate

Serviciul Fiscal de Stat anunță agenții economici care au în subordine mai mult de cinci angajați că, începând cu data de 1 martie, dările de seamă pe suport de hârtie nu vor mai fi acceptate! Astfel, pentru a evita neraportarea fiscală sau reținerea acesteia, Serviciul Fiscal de Stat vine cu un apel către această categorie de contribuabili să se aboneze la serviciile electronice fiscale cât mai rapid! Reiterăm că, drept rezultat al modificării art.187 din Codul Fiscal al RM , contribuabilii care au în gestiune mai mult de 5 angajați, vor prezenta darea de seamă fiscală cu utilizare obligatorie a metodelor automatizate de raportare electronică. Procesul de conectare a acestei categorii de contribuabili a demarat încă din data de 1 ianuarie 2017, iar această obligație se referă și la cei care desfășoară activitate profesională în domeniul justiției. Prin această acțiune, contribuabilii vizați vor beneficia de o colaborare mai rapidă și eficientă cu organul fiscal. Aceștia nu vor mai avea necesitatea să se deplaseze la oficiile teritoriale ale SFS, economisind din timpul lor. Totodată, contribuabilii conectați la serviciile electronice fiscale vor fi informați rapid și cu regularitate despre ultimele evenimente și informații ce țin de administrarea fiscală. Până în prezent, din totalul de 3862 agenți economici la care, începând cu anul 2017, a survenit obligația de a prezenta rapoarte în format electronic, nu s-au abonat la serviciile electronice doar 745 dintre ei (209 agenți economici și 536 de persoane care practică activitate profesională în domeniul justiției). Responsabili de conectare sunt IFS teritoriale și Î.S. ,,Fiscservinform”, iar pentru a beneficia de servicii fiscale electronice trebuie:
  • să dețineți o semnătură electronică (emisă de către orice operator acreditat în domeniul eliberării semnăturilor electronice din Republica Moldova - Î.S. „Fiscservinform”, Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale”, Orange S.A. sau Moldcell S.A.);
  • să obțineți accesul la modalitatea de raportare electronică prin încheierea unui Acord de conectare la serviciile fiscale electronice cu Î.S. „Fiscservinform”.
Detalii despre întreg procesul de conectare găsiți aici. IMPORTANT: Neprezentarea în modul stabilit de legislație sau prezentarea tardivă a dărilor de seamă se va sancționa cu amendă în conformitate cu legislația în vigoare.


via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.