31
10 2013
1121

Discuții cu contribuabilii din raionul Strășeni pe tema impozitului pe venit din activitatea operațională

IFS Strășeni vine în sprijinul contribuabililor prin organizarea unei serii de întâlniri de lucru cu agenţii economici din raza raionului Strășeni, la care au fost discutate subiecte cu privire la contextul legislativ existent privind impozitul pe venit din activitatea operaţională. De asemenea, s-a discutat despre actele normative emise în aplicarea modificărilor şi completărilor aduse Codului fiscal, precum și asupra necesităţii conformării benevole a contribuabililor la onorarea obligațiilor fiscale. Tot în cadrul acestor întruniri au fost oferite și informații despre serviciul „Comanda on-line a formularelor tipizate cu regim special”. Similar, în ziua de 23 octombrie curent a fost organizat un seminar de instruire cu participarea contribuabililor nou-înregistrați. Agenda seminarului a cuprins mai multe teme de discuții, printre care: principiile generale ale impozitării în Republica Moldova, statutul juridic al contribuabilului, relaţiile ce ţin de executarea obligaţiilor fiscale în ce priveşte impozitele precum și despre taxele generale de stat. În același timp, IFS Străşeni a organizat o şedinţa de lucru cu reprezentanţii Serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor din teritoriul raionului. În cadrul şedinţei de lucru au fost puse în discuţie rezultatele privind încasarea impozitelor şi taxelor locale, administrate de SCITL din cadrul primăriilor, pentru 9 luni ale anului 2013, precum și problemele întâlnite de către perceptorii fiscali în procesul administrării impozitelor.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.